Siekiama, kad sistemingai pamokas parleidinėjančių mokinių tėvus stebėtų vaikų teisių specialistai

0
58

Seimas svarstys siūlymus griežtinti pamokų lankomumo užtikrinimo tvarką, sukuriant teisines prielaidas mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, punktualiam ir reguliariam pamokų lankymui, visaverčiam ir sklandžiam ugdymosi procesui užtikrinti.

Švietimo įstatyme siūloma įtvirtinti, kad mokykla, greta kitų prievolių, privalo:

tą pačią dieną informuoti tėvus apie mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, neatvykimą į mokyklą ar pamoką, jei tėvai nepraneša mokyklai apie vaiko neatvykimą į mokyklą ar pamoką;

informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą apie atvejus, kai mokinio tėvai neužtikrina vaiko pareigos mokytis iki 16 metų.

Šiems projektams po pateikimo pritarė 96, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 10 Seimo narių. Pagrindiniu svarstyti šiuos klausimus paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Seimo posėdyje projektus svarstyti siūloma birželio 13 d.