Siekiant greičiau vystyti sąjungininkams skirtą karinę infrastruktūrą bus paprastinamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros

0
104

Vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos siūlomiems Žemės įstatymo, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo bei Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimų projektams.

Krašto apsaugos ministerija inicijavo įstatymų pakeitimus, kurie leis greičiau vystyti priimančiosios šalies paramai užtikrinti reikalingą karinę infrastruktūrą. Priėmus šiuos įstatymų pakeitimus būtų supaprastintos ir pagreitintos privačios žemės sklypų, reikalingų krašto apsaugos tikslams, paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Tokios supaprastintos procedūros būtų taikomos tik tais atvejais, kai reikia vykdyti skubius karinės infrastruktūros vystymo projektus, reikalingus sąjungininkų pajėgų aprūpinimui.

Priėmus įstatymų pakeitimus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros sutrumpėtų net 3 metais. Šie pakeitimai būtų taikomi siekiant sukurti karinę infrastruktūrą, kuri pagal sąjungininkų išreikštą poreikį turi būti pritaikoma ar sukuriama per įmanomai trumpiausią laiką. Pavyzdžiui, statiniai, kurie reikalingi sąjungininkų amunicijai saugoti, karinių vienetų dislokavimui, logistikai ar koviniam rengimui.

Kompensavimo už visuomenės reikmėms paimamus žemės sklypus tvarka ir toliau liks kaip iki šiol. Privatūs asmenys bus informuojami, apie ketinimą paimti jiems priklausiančią žemę visuomenės poreikiams, apie pradėtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, apie nustatytą turto vertę.  Nuostoliai dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams atlyginami pinigine išraiška.

KAM informacija