Siūlys studentams 250 eurų stipendijas

0
296

Vilniaus rajono gyventojams, švietimo, socialinių, kultūros specialybių studentams, rajono savivaldybė siūlo motyvacinį paskatų paketą – 250 Eur/mėn. stipendijas, profesinę patirtį ir darbą pavaldžiose įstaigose. Savivaldybė tikisi, kad ši motyvacinė priemonė pritrauks Vilniaus rajonui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus bei paskatins studentus rinktis profesijas, kurių šiuo metu ypač trūksta.

Vis dažniau šalyje akcentuojamas kvalifikuotų specialistų poreikis ir trūkumas, ne išimtis ir sostinę supantis Vilniaus rajonas. Artėjant mokslo metams, analizuojami ir sprendžiami švietimo srities specialistų trūkumo iššūkiai, augant socialinių paslaugų poreikiui, ieškoma daugiau socialinių darbuotojų, teikiančių kvalifikuotą pagalbą, visuomenei tampant vis labiau bendruomeniškesnei ir pilietiškesnei, didėja poreikis aktyviai kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, atitinkamai atsiranda būtinybė į rajoną pritraukti kvalifikuotus specialistus.

Šiandien, rugpjūčio 26 d., vykusiame Tarybos posėdyje vienbalsiai pritarta Vilniaus rajono merės Marijos Rekst inicijuotam paskatų paketo projektui, kuris, tikimasi, ne tik sumažins trūkstamų specialistų deficitą, bet ir skatins jaunuosius Vilniaus rajono gyventojus profesinę veiklą tęsti gimtajame krašte.

„Jau ketvirtus metus Vilniaus rajone dirbantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai į darbą važiuoja pigiau, jau devintus metus finansuojame studentų-rezidentų studijas. Dedame daug pastangų pritraukiant kvalifikuotus specialistus dirbti Vilniaus rajone, stebime ir reaguojame į rinkos pokyčius.

Savo ruožtu, kreipiuosi į Jus, mielas jaunime, studentai. Jūs – mūsų rajono ateitis, tad kviečiu, pasirinkus savo profesinį kelią, baigus studijas, įgijus specialybę, savo žiniomis ir pasiekimais dalytis su gimtuoju Vilniaus rajonu“, – kviečia ir ragina merė M. Rekst.

Nuo šiol Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę studentai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, studijuojantys universitete ir aukštosiose įstaigose bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų programose, gali pretenduoti į 250 Eur/mėn. stipendiją. Stipendija bus mokama nuo dvišalės sutarties pasirašymo dienos ir už mokslo ir praktikos mėnesius bei pervedama du kartus per metus (po kovo 1 d. ir po liepos 1 d.) į studento sąskaitą. Šį paskatų paketą finansuos Savivaldybė.

Savivaldybės prioritetinių specialybių sąrašą ir skiriamų Stipendijų skaičių, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos atliktą veikiančių įstaigų, organizacijų apklausą, Užimtumo tarnybos duomenis ir Savivaldybės biudžete numatytas lėšas, sudarys Stipendijos skyrimo komisija. Sąrašas bus sudaromas kiekvienais metais ir tvirtinamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos iki spalio 31 d.

Pretendentų sąrašus ir pateiktus pretendentų dokumentus svarstys ir siūlymą dėl stipendijos skyrimo Savivaldybės tarybai teiks Stipendijos skyrimo komisija. Sprendimus dėl stipendijos skyrimo ar panaikinimo priims Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Po Tarybos sprendimo priėmimo administracijos direktorius ir studentas pasirašo dvišalę sutartį, pagal kurią įsipareigos, pabaigus studijas ir įgijus profesinę kvalifikaciją, per 2 mėnesius įsidarbinti paskirtoje Vilniaus rajono įstaigoje, su kuria pasirašoma neterminuota darbo sutartis, ne mažiau kaip vieno etato krūviu. Studentas Vilniaus rajono savivaldybės paskirtoje įstaigoje turės atidirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

Studentai, atitinkantys numatytus kriterijus, Savivaldybei turėtų pateikti:

    laisvos formos prašymą skirti stipendiją;

    pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

    motyvacinį laišką su specialybės pasirinkimo motyvais, ateities veiklos vizija, išreikštais ketinimais savo profesinę veiklą tęsti Vilniaus rajone;

    pažymą iš universiteto apie studijų patvirtinimą.

Jei studentas pašalinamas iš universiteto, nutraukia arba sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų, nesilaiko pasirašytos sutarties, stipendija panaikinama. Šiais atvejais studentas privalo grąžinti visas jam išmokėtas Savivaldybės lėšas.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija