Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019

0
332

2020-01-07 – 2020-09-12

Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9

www.bpmuziejus.lt

Kaina: 6 Eur

Moksleiviui, studentui, senjorui: 4 Eur

Bilietus galima įsigyti: parodos kasoje

Parodos

Pirmadienis –

Antradienis 11:00 – 18:00

Trečiadienis 11:00 – 18:00

Ketvirtadienis 11:00 – 18:00

Penktadienis 11:00 – 18:00

Šeštadienis 11:00 – 18:00

Sekmadienis –

Valstybinių švenčių dienomis muziejus nedirba

 

10-ojo gimtadienio proga atidaroma paroda įkūnija Bažnytinio paveldo muziejaus misiją – kalbėti visuomenei apie krikščionišką paveldą, padėti atrasti ir suprasti jo turtingumą, reikšmę Lietuvos kultūrai. Mažiausiai pažįstama ir vertinama šio paveldo dalis yra šiuolaikinis sakralus menas. Situacija problematiška: šiuolaikinio meno kūrėjai ir mėgėjai nėra linkę jo ieškoti bažnyčiose, o tikintieji maldos namų erdvėje atsirandančius naujus kūrinius neretai mato kaip iššūkį Bažnyčios tradicijai. Dėl šios įtampos nuo Nepriklausomybės atkūrimo (1990) kokybiškų, gilias menininkų ir užsakovų intencijas išreiškiančių šiuolaikinio meno kūrinių kelias į Lietuvos bažnyčias buvo sunkus. Atrodytų, kad jį tiesti stengėsi vos keletas atsidavusių entuziastų, o kiekvienas bažnyčių erdvę pasiekęs ir joje išlikęs kūrinys galėjo atsirasti tik laimingai sutapus autoriaus ir užsakovo intencijoms.

Parodoje pristatomos šiuolaikinio meno kūrinių kelius į Lietuvos bažnyčias ir koplyčias atvėrusios parapijų, vienuolijų bendruomenių, kunigų ir pasauliečių mecenatų iniciatyvos. Eksponuojami kūriniai atsirado šioms iniciatyvoms sutapus su menininkų atvirumu sakralaus pobūdžio užsakymams arba asmeniniu noru kurti krikščionybės tema. Šalia kūrinių, eskizų ir maketų pateikiamos trumpos biografijos ir prisiminimų nuotrupos leidžia apčiuopti menininkų tikslus ir patirtis. Parodos tikslas nėra pristatyti visus 1990–2019 m. Lietuvoje sukurtus sakralaus meno pavyzdžius. Jiems atstovauja eksponatai kaip „atvejai“, parodantys šiuolaikinio meno kelių į bažnyčias įvairovę, sudėtingas menininkų ir užsakovų bendradarbiavimo istorijas, išsiskiriantys meniškumu, atlikimo kokybe, savita tradicinių krikščionybės temų ir idėjų raiška.Parodos kuratorės: Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Birutė Valečkaitė.