Skaidiškėse bus atnaujintos gatvės

0
377
????????????????????????????????????

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama savo strateginius plėtros plano tikslus bei siekdama gerinti ir plėtoti vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūrą, su UAB „Fegda“ sudarė rangos sutartį dėl Skaidiškių miestelio Kaštonų, Akacijų, Beržų gatvių rekonstrukcijos darbų. Numatoma rangos darbų vertė siekia apie 1,5 milijono Eur. Rangos darbus planuojama iš dalies bendrai finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pagal rangos sutarties nuostatas rangovas per 2 savaites nuo rangos sutarties pasirašymo dienos pradeda parengiamuosius darbus. Pagal Investicinio projekto duomenis bendras rekonstruojamų gatvių atkarpų ilgis sieks apie 2,421 km: Kaštonų g. – 0,527 km, Akacijų g. – 1,22 km, Beržų g. – 0,674 km.