Mokytojai patiria ne tik fizinį bei psichologinį, tačiau ir seksualinį smurtą darbe

0
96

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS), vienijančios daugiau nei 11 tūkstančių pedagogų, užsakymu Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkai atliko tyrimą, skirtą atskleisti fizinio, socialinio, verbalinio, kibernetinio, seksualinio ir iš mokinių tėvų patiriamo smurto apraiškas Lietuvos švietimo įstaigose.

„Fizinis ar psichologinis smurtas, patyčios, priekabiavimas – pedagogų kasdienybė, apie kurią per mažai kalbama ir dar mažiau daroma. Tai yra ne tik pedagoginė, bet ir socialinė problema. Mokinių agresyvus elgesys su bendramoksliais, pedagogais ir kitais švietimo darbuotojais kasmet auga ir yra nekontroliuojamas. Mokyklose pedagogai ir kiti darbuotojai jaučiasi nesaugūs, pažeminti. Tai veikia bendrą pedagogo profesijos nepatrauklumą“, – pabrėžia LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

MRU atlikto tyrimo rezultatai apima Lietuvos teisinės aplinkos analizę bei galimus tobulinimo aspektus, konkrečias pedagogų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų smurto, patiriamo iš ugdytinių ir jų tėvų, patirtis švietimo įstaigose. Be to, nagrinėtos pedagogų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų patyčių patirtys švietimo įstaigose, pagalbos, patiriant smurtą ir patyčias, šaltiniai ir galimybės, Lietuvos pedagogų savijauta bei darbuotojų tarpusavio santykiai.

„Tyrimo duomenys parodė, kad 36,8 proc. pedagogų ir kitų švietimo įstaigos darbuotojų patyrė tyčiojimąsi iš mokinių, tačiau dar daugiau patyčių pedagogai patiria vieni iš kitų bei administracijos darbuotojų“ – pirminius rezultatus atskleidžia E. Milešinas.

Tyrimas atskleidė, jog pedagogai patiria ir seksualinį smurtą darbe. Seksualinis smurtas, patiriamas iš mokinių, apima skambučius ar žinučių su seksualiai priekabiaujančio pobūdžio turiniu siuntimą mokytojui, nešvankius pasisakymus, juokelius, seksualinį priekabiavimą, nešvankius gestus, veiksmus ar žodžius.

2,9 proc. apklausoje dalyvavusių pedagogų nurodė, jog mokiniai skambino ar siuntė seksualiai priekabiaujančio pobūdžio žinutes. 19,1 proc. nurodė sulaukę nešvankių juokelių, o 1,7 proc. apklausos dalyvių patyrė mokinių seksualinį priekabiavimą. 29,1 proc. sulaukė nešvankių gestų, veiksmų ar nešvankių žodžių iš mokinių.