Sostinė mėnesiu ankstina darželinukų priėmimą

0
249

Vilniaus gyventojai vasarą pasitiks žinodami, kurį darželį lankys jų vaikas – ankstinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių formavimo procesą.

Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovai į informacinę sistemą suves iki vasario 1 d. Iki 15 d. vyks pateiktų duomenų analizė. Nuo vasario 15 d. iki 28 d. duomenys bus tvirtinami. Nuo kovo 1 d. iki 10 d. duomenys tėvams (globėjams, rūpintojams) bus skelbiami internete. Šiuo laikotarpiu bus galima patikrinti, ar komplektuojamos grupės tam tikrose įstaigose, kiek vaikų ir kokio amžiaus priims įstaiga. Esant poreikiui, tėvai (globėjai) galės redaguoti prašymą. Vaikų priskyrimas į grupes vyks nuo kovo 18 iki 31 d. Pažymėtina, kad tėvai (globėjai) negalės redaguoti ir pateikti prašymų vaikų priskyrimo į grupes metu, t. y. nuo kovo 18 iki 31 d.

Elektronines sutartis tėvai (globėjai,) turės pasirašyti per 10 kalendorinių dienų. Iš sąrašų išbraukus vaikus, kurių tėvai (globėjai, nepasirašė elektroninių sutarčių, į laisvas vietas bus priskiriami vaikai iš eilės, taip pat bus galima redaguoti ar pateikti prašymus į laisvas vietas, o priėmimas vyks nuolat.

„Keisdami vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką, siekiame, kad procesas taptų aiškesnis, išvengtume gudravimo atvejų, kai formuojant grupes redaguojamas ar pateikiamas naujas prašymas. Be to, trumpesnis sutarčių pasirašymo laikas likusiems laukti eilėje leis greičiau patekti į atsilaisvinusias vietas“, – sako Vilniaus savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Vilniaus m. savivaldybės informacija