Sostinės regionas – vienas iš populiariausių tarp mėgstančių keliauti šalies gyventojų

0
210

Maksymalnie – 32% – miejscowi turyści odwiedzili powiat Kłajpedy, 19% odwiedzili – Wileński. Kowno – 14, Alytus – 12. Nie tak popularne były powiaty Mariampol i Utena (5 procent), Szawle i Poniewież (4 procent), Tauragi (3 procent) i Telsziai (2 procent).

Daugiausia – 32 proc. – vietinių turistų lankėsi Klaipėdos apskrityse, Vilniaus apskrityje lankėsi 19 proc. turistų, Kauno – 14, Alytaus – 12. Ne tokios populiarios buvo Marijampolės ir Utenos (po 5 proc.), Šiaulių ir Panevėžio (po 4 proc.), Tauragės (3 proc.) bei Telšių (2 proc.) apskritys.

2018 m. antrąjį ketvirtį beveik visi po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (54 proc.) ir gerai (43 proc.), tik 3 proc. – patenkinamai.

Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po savo šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo didelį užimtumą (37 proc.), nepakankamas pajamas (25 proc.), nenorą keliauti (15 proc.), sveikatos problemas (11 proc.), šeiminius įsipareigojimus (4 proc.) bei kitas priežastis (8 proc.).

2018 m. antrąjį ketvirtį Lietuvos gyventojai vyko į vienadienes keliones 4,1 karto dažniau nei į keliones su nakvyne. Iš vienadienių kelionių poilsiui ir laisvalaikiui bei apsipirkti buvo skirta po 24 proc. kelionių, draugams ar giminėms lankyti – 23, verslo tikslams – 9, sveikatinimo tikslams – 6, poilsiui nuosavame būste ir kitiems tikslams – po 7 proc. Į vienadienes keliones vyko 48 proc. jaunesnių nei 45 metų amžiaus gyventojų. Trečdalis (31 proc.) vienadienių keliautojų apsilankė Vilniaus apskrityje, Kauno apskrityje lankėsi 15 proc. vienadienių keliautojų, Utenos – 11 proc., Klaipėdos – 9 proc., Šiaulių ir Telšių – po 7 proc., Panevėžio – 6 proc., Alytaus ir Tauragės – po 5 proc., Marijampolės – 4 proc.

Vienos kelionės metu keliautojas vidutiniškai išleido 56,4 EUR (2017 m. II ketv. – 55,7 EUR). Keliaudami asmeniniais tikslais vietiniai turistai vidutiniškai per vieną kelionę išleido 52 EUR, o verslo tikslais – 84 EUR.

Daugiausia (38 proc.) vietinių turistų kaip pagrindinį kelionės tikslą nurodė draugų ir giminių lankymą, mažiausiai (1 proc.) – apsipirkimą. Laisvalaikį, poilsį ir atostogas nurodė 33 proc. vietinių turistų, verslo reikalus – 14 proc., poilsio nuosavo būsto lankymą – 7 proc., sveikatinimą – 3 proc., kitus tikslus – 4 proc.

Keliaudami 38 proc. vietinių turistų nakvojo pas gimines ir draugus, viešbučiuose ar poilsio namuose (nameliuose) – 39 proc., sanatorijose ir reabilitacijos centruose – 4, nuosavame poilsio būste – 4, kitur – 15 proc.

Populiariausia transporto priemonė buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 86 proc. šalies gyventojų. Autobusu keliavo 10 proc. turistų, traukiniu – 3, kita transporto priemone – 1 proc.

Maksymalnie – 32% – miejscowi turyści odwiedzili powiat Kłajpedy, 19% odwiedzili – Wileński. Kowno – 14, Alytus – 12. Nie tak popularne były powiaty Mariampol i Utena (5 procent), Szawle i Poniewież (4 procent), Tauragi (3 procent) i Telsziai (2 procent).

2018 W drugim kwartale prawie wszyscy litewscy mieszkańcy podróżujący po Litwie bardzo dobrze ocenili swoje podróże (54 procent) i dobrze (43 procent), tylko 3 procent. – zadowalający.
Litwini zidentyfikowali wysokie zatrudnienie (37%), niewystarczające dochody (25%), niechęć do podróży (15%), problemy zdrowotne (11%), obowiązki rodzinne jako główne powody nie podróżowania własnym krajem. (4%) i inne powody (8%).

translate.google.com vertimas