Su nerimu stebi įvykius Baltarusijoje

0
272

Lietuvos užsienio reikalų ministerija išplatino pareiškimą dėl padėties kaimyninėje šalyje.

Esame suinteresuoti su Baltarusija plėtoti geros kaimynystės santykius, grindžiamus abipuse pagarba ir pasitikėjimu. Tačiau tai priklauso ir nuo kaimyninės šalies valios ir veiksmų.

Atidžiai stebime prezidento rinkimų kampaniją. Paskutiniai įvykiai rinkimų kampanijos metu – selektyvus kandidatų į prezidentus registravimas, nauja represijų banga prieš pilietinę visuomenę, opoziciją, politinius oponentus ir kandidatus, nepriklausomą žiniasklaidą, tinklaraištininkus,  sulaikyti šimtai asmenų – kelia didelį susirūpinimą. Dabartiniai įvykiai rodo, kad Baltarusija vis labiau tolsta nuo demokratijos standartų.

Raginame Baltarusijos vadovybę užtikrinti konkurencingą rinkiminę aplinką, saugius, laisvus ir sąžiningus rinkimus, paleisti visus suimtuosius ir užtikrinti pagrindines laisves ir žmogaus teises. Besitęsiančios politiškai motyvuotos represijos, galimas naujų politinių kalinių skaičiaus augimas turės pasekmių tolesniems Europos Sąjungos (ES) ir Baltarusijos santykiams. Taikūs, laisvi ir sąžiningi prezidento rinkimai paskatintų Baltarusijos demokratinę plėtrą, sustiprintų jos suverenitetą ir nepriklausomybę.

Baltarusijos vadovybė daug kartų viešai išsakė pasiruošimą įgyvendinti visas tarptautinių institucijų rekomendacijas, taip pat patvirtino savo sutikimą dėl Nacionalinio veiksmų plano dėl ES streso testų rekomendacijų įgyvendinimo tarptautinės peržiūros, tačiau iki šiol realios pažangos šioje srityje nėra. Raginame Baltarusiją bendradarbiauti su Europos Sąjunga branduolinės saugos ir aplinkosaugos srityje dėl atominės elektrinės projekto Astravo aikštelėje ir nepradėti skubotos atominės elektrinės eksploatacijos, bet nukreipti visų Baltarusijos institucijų pastangas į branduolinės saugos ir aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą.

Būdami artimiausi Baltarusijos kaimynai, su nerimu stebime COVID-19 pandemijos situaciją Baltarusijoje ir suteikėme šaliai atitinkamą humanitarinę pagalbą.