Sukilimo vadų pavardės bus įamžintos trimis kalbomis: kovojo už Lietuvą, žuvo Lietuvoje…

0
253

Vykdant Gedimino kalno šiaurinio šlaito tvarkymo darbus, 2017 metų žiemą atrasti kapai identifikuoti kaip 1863-1864 m. tautos didvyrių, nubaustų mirties bausme Lukiškių aikštėje, palaidojimai.

Jau anksčiau pritarta, kad atrasti sukilėlių palaikai būtų laidojami Senųjų Rasų kapinių Koplyčioje įrengtame kolumbariume. Laidojimo ir atminimo įamžinimo klausimai aktyviai derinami su Lenkija.

Nutarta įsiklausyti į Lietuvos istorijos rekomendacijas ir Sukilimo vadų bei dalyvių vardus ir pavardes ant atminimo lentų rašyti lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbomis.

Valstybinės laidotuvės bus organizuojamos glaudžiai bendradarbiaujant su Lenkija, o į iškilmingą ceremoniją  2019 metų rudenį ketinama pakviesti  ir Baltarusijos valstybinę delegaciją.

Baltarusijos valdžios ruporas skelbia, jog į iškilmes kvietimą jau gavo  ir Jo Ekscelencija Prezidentas Aleksandras Lukašenka.

Lietuvos istorijos muziejus 2019 m. rudenį rengia parodą, skirtą Gedimino kalno archeologiniams kasinėjimams ir radiniams bei išleis knygą apie naujausius 1863 – 1864 m. sukilimo istoriografinius tyrimus.