Sulaukė rekordinio kiekio prašymų saulės elektrinių prijungimo prie tinklo sąlygoms gauti

0
323

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) per šių metų sausio mėnesį sulaukė rekordinio prašymų kiekio išduoti prijungimo sąlygas gyventojų saulės elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. Pernai vidutiniškai per vieną mėnesį bendrovė gaudavo iki 1 tūkst. prašymų, o 2022 m. sausio mėnesį gauta net 2,3 tūkst. tokių prašymų – dvigubai daugiau nei įprasta. Tokio didėjimas priežastis – šių metų pradžioje Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtas kvietimas gyventojams teikti paraiškas dėl saulės elektrinių įrengimo savo namuose.

Dėl kvietimo teikti paraiškas paramai gauti šiuo metu itin stipriai išaugo techninėms sąlygoms gauti pateiktų paraiškų skaičius, todėl jų nagrinėjimas trunka ilgiau dėl susidariusių eilių. Pasak ESO Tinklų plėtros vadovo Ovidijaus Martinonio, natūralu, kad žmogiškieji resursai nėra pritaikyti tokiai didelei paraiškų bangai, tačiau jei atsakymo į pateiktą paraišką gyventojas negauna per keletą dienų nerimauti nėra ko – visi prašymai techninėms sąlygoms bus išnagrinėti. ESO visada siekiama suteikti kokybišką paslaugą ir gyventojui pateikti prijungimo sąlygas tik tiksliai įvertinus visas technines galimybes.

„Siekiame sudaryti klientams galimybę įsirengti jų norimos galios elektrines, tad gerokai dažniau atliekame papildomus skaičiavimus ar matavimus, skirtus įsitinti, jog ir po elektrinės įrengimo ir prijungimo jos veikimas būtų stabilus, nekenktų elektros energijos kokybei nei pačiam vartotojui, nei jo kaimynams. Tam tikrais atvejais reikia atlikti papildomus tinklo parametrų matavimus, o atsakymo gyventojui pateikimas gali trukti ilgiau“, – teigia ESO atstovas.

O. Martinonis teigia, kad gaunama ir daugiau prašymų didinti elektros įvado galią. Atvejais, kai gyventojų turimas elektros įvado galingumas yra mažesnio galingumo nei norima įsirengti saulės elektrinė, pirmiausia reikia pasidindi elektros įvado į savo būstą galią. Kaip pastebi atstovas, gyventojai tai vertindami ruošiasi iš anksto ir paskutiniuoju metu bendrovė sulaukia perpus daugiau prašymų galios didinimui dėl numatomų įsirengti saulės elektrinių.

ESO atlikdama techninių galimybių vertinimą padidinti įvado galią tokiais atvejais, kai klientai nurodo galios didinimo priežastyje, kad didinama dėl saulės elektrinė, papildomai įvertina ir elektrinės prijungimo technines galimybes.

Retais atvejais reikalinga tinklo rekonstrukcija

Nors visada patariama atkreipti dėmesį į norimos įsirengti elektrinės dydį, nebūtinai imti maksimalią galią, kurią leidžia parama, pasitaiko atvejų kai po galios didinimo prijungti norimo dydžio elektrinės be papildomų tinklo pakeitimų galimybės nėra. Apie tai klientai yra informuojami įvardinant alternatyvias galimybes. Anot O. Martinonio, svarbu suprasti, kad tinklas turi ribojimų ir kartais yra poreikis prisidėti prie tinklo rekonstrukcijų.

Per 2021 m. ESO išdavė 10,5 tūkst. prijungimo sąlygų gaminantiems vartotojams, iš kurių tik apie 200, t. y. tik apie 2 proc. atvejų buvo nustatytas poreikis prie tinklo rekonstrukcijos dalinai prisidėti ir pačiam gyventojui. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, jei yra poreikis vykdyti tinklo rekonstrukciją – dalį kaštų dengia ESO, o dalį pats gyventojas, kurio poreikių tenkinimui ir reikalinga plėsti tinklą.

Papildomai pažymėtina, jog ne vienu šimtu atvejų ESO, įvertinusi esamus tinklo parametrus, savo investicinės programos apimtyje įgyvendino rekonstrukcinius projektus ir tokiu būdu užtikrino galimybę ESO klientams tapti gaminančiais vartotojais.

Kaip paaiškina ESO atstovas, jei iki gaminančio vartotojo prisijungimo elektros tinklas yra pakankamas ir atitinka nustatytus normatyvus, o prisijungus gaminančiam vartotojui nebeatitiktų – atitinkamai ir klientas dėl kurio reikalinga plėtra turi prie tos plėtros dalinai prisidėti, likusią dalį investicijų atliekant ESO. Priešingu atveju, neįvykdžius tinko plėtros, susidarytų situacija, jog gyventojams nebūtų užtikrina tinklo kokybė.

Investuotojai taip pat ruošiasi atsinaujinančios energetikos projektų bumui

Pažymėtina, kad investuotojai taip pat nesnaudžia ir ruošiasi žaliosios energetikos pokyčiams. Per 2021 m. ketinimų protokolų dėl saulės elektrinių įrengimo ESO sudarė rekordinei galiai. Suminė numatoma generuoti galia sudarė 125 megavatų (MW). Iš jų 50 MW ketinimų protokolų buvo sudaryta praėjusių metų paskutinįjį ketvirtį.

Kaip teigia ESO atstovas, susidomėjimas toliau išlieka padidėjęs.