Susitikimai vis gausesni ir vyksta vis arčiau Astravo atominės: Radiacinės saugos centras praneša apie dar vieną galimų grėsmių aptarimą su Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijos gyventojais

0
306

Ši krašto vietovė yra pasienyje su Baltarusija ir ribojasi su Nemenčinės, Bezdonių, Lavoriškių seniūnijomis. Iki šiol specialistai bendravo tik su kaimyninėje Švenčionių savivaldybėje gyvenančiais žmonėmis.

Vakar įvykusio susitikimo metu buvo aptarti avarinės apšvitos sveikatai keliami pavojai, gyventojų perspėjimo ir informavimo klausimai, taip pat žmonėms pateikta informacijos apie veiksmus, kurių pirmiausia reikia imtis įvykus branduolinei avarijai (slėpimasis, evakavimas, skydliaukės apsauga, maisto ir geriamojo vandens vartojimo apribojimai). Taip pat išsamiai paaiškinta, kokius būtiniausius daiktus (geriamojo vandens, maisto, vaistų, rūbų, higienos priemonių ir kt.) jie turi iš anksto turėti parengtus tam atvejui, jeigu bet kokios ekstremaliosios situacijos atveju jiems būtų skubiai rekomenduojama slėptis ar evakuotis.

Prieš daugiau nei 30 metų radioaktyvios Černobylio medžiagos užteršė 17 Lietuvos rajonų. Atkeliavęs 600 km debesis praslinko pietvakarių Lietuva, Žemaitija ir per Palangą nukeliavo į Švediją ir Norvegiją.

Pasklido praktiškai visa Mendelejevo lentelė. Žmogui po sprogimo buvo pavojingiausias radioaktyvusis jodas, kuris suskilo ir tapo nepavojingas tik po 5 – 8 parų.

Šiuo metu daugiausiai radioaktyvių medžiagų, ypač cezio, aptinkama grybuose. Jo pėdsakų bus galima rasti net ir po 100 metų.

Černobylio avarijos likvidatorių proporcingai iš visų Lietuvos rajonų į katastrofos vietą buvo išvežta apie 7 tūkst. Daugelio iš jų jau nelikę tarp gyvųjų. Kai kurie kamavosi nežmoniškose kančiose…

Radiacinės saugos centro susitikimai su gyventojais artimiausiu metu planuojami ir kitose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose, patenkančiose į 30 km skubių apsaugomųjų veiksmų planavimo zoną.