Įvyko jau 12-ą kartą Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Sudervės į Maišiagalą

0
15

Piligriminėje kelionėje dalyvavo daugiau kaip 400 žmonių, daugiausia – jaunimas. Žygiu siekiama pagerbti šviesaus atminimo dvasininką, ilgus metus Dievo tarnystei pašventusį būtent Vilniaus rajone – kunigą prelatą Juzefą Obrembskį.

Žygį vainikavo šv. Mišios Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

„Mes, žmonės, labai pripratome prie patogumo. Dievas nori mus vesti toliau, per sunkumus ir kančias. Šių metų piligriminės kelionės šūkis: atsakykime į Dievo meilę. Dievas viskuo parodo mums meilę. Per Bibliją, angelus, žmones, bažnyčią. O dabar esame prie Eucharistijos, kad už viską padėkotume ir atsilieptume į šią meilę“, – kalbėjo kunigas Viktor Kudriašov, piligriminės kelionės dvasinis vadovas.

Po šv. Mišių žygio dalyviai pasimeldė prie prelato kapo, kuris yra šalia bažnyčios, padėjo gėlių, uždegė žvakutes bei dalijosi prisiminimais apie Vilniaus krašte gerbiamą ir mylimą kunigą. Birželio 7 dieną buvo minimos 13 a. a. Juzefo Obrembskio mirties metinės.

Tradiciškai piligriminėje kelionėje dalyvavo gausus būrys Vilniaus rajono vaikų, jaunimo ir švietimo bendruomenių atstovų.

„Šiemet piligriminiame žygyje dalyvavo labai daug dalyvių – virš 400 žmonių, daugiausia tai Vilniaus rajono mokiniai ir mokytojai. Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais jaunimas mokyklose teiraujasi dėl piligriminės kelionės, noriai dalyvauja bendroje maldoje, neša savo ketinimus ir seka prelato Juzefo Obrembskio pėdomis“, – sakė piligriminio žygio organizacinio komiteto atstovė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduoja Janina Klimaševska.

Piligriminėje kelionėje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, LLRA-KŠS pirmininkas, europarlamentaras Valdemar Tomaševski, LR Seimo narė Rita Tamošiūnienė, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro auklėtiniai ir kt.

Pirmasis piligriminis žygis kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais įvyko 2013 metais. Nuo tada ši maldinga eisena tapo tradicija ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. Pagrindinis piligriminio žygio organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybė.

Kiekvienais metais organizuojamu žygiu siekiama puoselėti, propaguoti krikščioniškąsias vertybes ir idėjas, kuriomis gyvenime vadovavosi Vilniaus krašto patriarchas, šviesaus atminimo kunigas prelatas Juzef Obrembski, atiduoti pagarbą ganytojui ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija