Šv. mišiose dalyvauja daugiau nei 100 000 žmonių.

0
195

Santakos parke jas aukoja virš 800 kunigų, gieda 260 choristų. Sekmadienio rytą Popiežius Pranciškus atvyko į Kauną.

Papamobiliu Pontifikas apvažiavo Santakos parką, laimino žmones ir su jais sveikinosi. Pasitikdamas atvykstantį šv. Petro įpėdinį choras giedojo tradicinę lotynišką giesmę: „Tu es Petrus“ („Tu esi Petras (Uola)“). Ši giesmė giedama pasitinkant Popiežių įvairių susitikimų metu.

Šv. mišias Kauno Santakoje koncelebruoja vietos vyskupas Lionginas Virbalas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, daugiau kaip 30 vyskupų iš Lietuvos ir užsienio.

Per Šv. mišias giedamos ir tikintiesiems gerai žinomos, ir specialiai šioms Mišioms sukurtos giesmės. Jas atlieka jungtinis 260 giesmininkų iš visos Lietuvos choras. Groja Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, o Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ lietuvių liaudies instrumentais palydi tautinį atspalvį turinčias giesmes.

Altoriaus scenoje stovi Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo originalas ir Popiežiaus pernai palaimintuoju paskelbto Teofiliaus Matulionio relikvijos. Šalia paveikslo marmurinėje vazoje „pamerkta“ Italijos meistrų pagaminta auksinė rožė. Ji yra atsidavimu Mergelei Marijai garsėjančio Popiežiaus pamaldumo dovana (votas) Lietuvos Globėjai – Trakų Dievo Motinai.

Popiežiui Pranciškui ir jam patarnaujantiems diakonams skirtus liturginius rūbus audė ir siuvo Paštuvoje gyvenančios vienuolės basosios karmelitės. Jos taip pat sukūrė šioms Šv. mišioms skirtus kunigų liturginius rūbus.

Šv. mišios aukojamos lotynų kalba. Šventajai Komunijai dalyti pasitelkta daugiau kaip 200 žmonių: kunigų, paruoštų pasauliečių, seminaristų.

 

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

www.popieziausvizitas.lt