Švenčionių rajone prie naujų centralizuotų vandentvarkos tinklų bus prijungti 3 tūkst. vartotojų

0
159

„Vilniaus vandenys“ projektą įgyvendina jau metus laiko. Pagal jį numatyta pastatyti vandens ruošimo įrenginius Zadvarninkų vandenvietėje (35 m³/h našumo) ir užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę. Taip pat numatyta pakloti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Švenčionėliuose – Malūno, Ateities, Ryto, Turgaus, Lauko gatvėse – ir taip užtikrinti kokybiškų nepertraukiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Iš viso pagal projektą planuota nutiesti 1,17 km naujų vandentiekio tinklų suteikiant galimybę prisijungti 100 gyventojų ir 2,52 km naujų nuotekų tinklų suteikiant galimybę prisijungti 150 gyventojų. Iš projekto metu pastatytų naujų vandens ruošimo įrenginių kokybiškas vanduo bus tiekiamas 3000 gyventojų Švenčionių mieste.

Projektas – „Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime, Švenčionių rajone“ yra tik pradinėje stadijoje –  jo įgyvendinimo trukmė yra 27 mėn.

Tam numatyta 740 084,39 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir 740 084,39 Eur „Vilniaus vandenys“ bei Švenčionių rajono savivaldybės lėšų.