Tam tikrais atvejais, net ir kertant sausus medžius, reikalingas leidimas

0
222

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vis dažniau gauna pranešimų apie neteisėtai kertamus privataus miško medžius.

Vadovaujantis Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais, leidimai kirsti mišką neprivalomi atrankiniams sanitariniams kirtimams, kai iškertami sausuoliai ar vėjavartos, tačiau ši nuostata galioja pačiam miško savininkui.

Pasak aplinkosaugininkų, jei asmuo nebuvo gavęs leidimo (suderinimo) kirsti medžius iš sklypo savininko, jam reikės atlyginti žalą aplinkai.

Pareigūnai primena, kad savavališkai kirsti, žaloti medžius ar krūmus, žaloti miško paklotę draudžiama.

AAD informacija