Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ dar kartą patvirtino 2020 m. sausį Lietuvai suteiktą „A“ ilgalaikio skolinimosi reitingą ir paliko stabilią perspektyvą

0
148

Agentūros ekspertų sprendimas paremtas pasitikėjimu šalies politine sistema, kurį nulėmė narystė Europos Sąjungoje ir „A“ reitingą turinčių šalių medianą viršijantys valdysenos rodikliai. Lietuvos ekonomika yra maža ir atvira, tačiau atsparus eksporto sektorius, pakankama fiskalinės politikos erdvė ir mažas privataus sektoriaus įsiskolinimas turėtų sušvelninti neigiamus karo Ukrainoje ir didelės infliacijos padarinius.

„Visos didžiosios kredito reitingų agentūros per pastaruosius du mėnesius patvirtino Lietuvos turėtus reitingus. Tai rodo, kad net ir Rusijos pradėto karo kuriamo ekonominio neapibrėžtumo sąlygomis Lietuva laikosi tvirtai. Visos agentūros akcentuoja Lietuvos ekonomikos atsparumą, palankiai vertina mūsų vykdomą finansų politiką bei energetinę nepriklausomybę“, – teigia finansų ministrė Gintarė Skaistė.

„Fitch Ratings“ Lietuvos kredito reitingus paskutinį kartą buvo pagerinę 2020 m. sausį, kai ilgalaikio skolinimosi reitingas buvo pakeltas iš „A-„ į „A“.

Kita tarptautinė kredito reitingų agentūra „Standard & Poor’s“ Lietuvai yra suteikusi ilgalaikio skolinimosi reitingą „A+“ (stabili perspektyva), „Moody’s“ – „A2“ (stabili perspektyva), „DBRS Morningstar“ – „A“ (stabili perspektyva).