Teigia, jog po viešųjų pirkimų optimizavimo sutaupė virš 7 mln. eurų

0
81

2020 m. „Vilniaus vandenys“ inicijavo viešuosius pirkimus už 79,67 mln. eurų, tačiau faktinė sudarytų sutarčių vertė pasiekė tik 72,57 mln. eurų.

„Siekdami racionaliai naudoti lėšas daugiau kaip 56 proc. visų pirkimų vykdėme derybų būdu, tai leido mums ženkliai sutaupyti. Tačiau tai nėra vienintelis sėkmės faktorius: supaprastintos procedūros pritraukė didesnį pirkimų dalyvių skaičių, o tai lėmė ne tik didesnį pasirinkimą, bet ir konkurencingesnes kainas“, – teigia „Vilniaus vandenų“ veiklos organizavimo tarnybos direktorius Egidijus Anulis.

Pirkimo procedūros – greičiau ir laiku

2020 m. optimizavus procesus, vidutinė pirkimo trukmė bendrovėje „Vilniaus vandenys“ ženkliai sutrumpėjo. Supaprastinti pirkimai atviro konkurso būdu vidutiniškai sutrumpėjo 14,4 darbo dienų, o derybų būdu – vidutiniškai 12,5 darbo dienų.

Reformuojant viešųjų pirkimų procedūras, didelį dėmesį bendrovė skyrė pirkimų proceso standartizavimui, t. y. standartinių pirkimo formų, techninių specifikacijų šablonų parengimui bei atnaujinimui. Atsisakius perteklinių, supaprastinti buvo ir „Vilniaus vandenų“ tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai. Mažos vertės, reguliaraus pobūdžio pirkimai buvo apjungti, fokusuojantis į ilgalaikių sutarčių sudarymą ir tvarią partnerystę.

Pagal atliktą rangos darbų pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų skaičiaus analizę, vidutiniškai viename „Vilniaus vandenų“ rangos darbų pirkime 2020 m. dalyvavo 7 tiekėjai. Palyginimui, 2019 m. rangos darbų pirkimuose dalyvavusių tiekėjų skaičiaus vidurkis buvo vos 4 tiekėjai.

„Vilniaus vandenys“ pernai iš viso atliko 557 pirkimus: mažos vertės pirkimų – 366, supaprastintų pirkimų – 134, tarptautinės vertės pirkimų – 57. Palyginimui, 2019 m. bendrovė iš viso atliko 643 pirkimus: mažos vertės pirkimų – 482 , supaprastintų pirkimų – 94, tarptautinės vertės pirkimų – 67.

„Kardinalūs pokyčiai viešųjų pirkimų srityje duoda apčiuopiamus trumpalaikius ir ilgalaikius rezultatus: pirkimo metu užtikrina didesnę tiekėjų konkurenciją, kainų lankstumą, o pirkimą sėkmingai įvykdžius, suteikia bendrovei galimybę ne tik pasirinkti geriausius partnerius, bet ir taupyti administracinius, žmogiškuosius išteklius ir racionaliau panaudoti biudžeto lėšas “, – sako E. Anulis.

Sutaupytas lėšas „Vilniaus vandenys“ skirs naujiems vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtros projektams, infrastruktūros modernizavimui, teikiamų paslaugų kokybės gerinimui.

Šiemet – dar permainų

Šiais metais „Vilniaus vandenys“ ir toliau sieks standartizuoti pirkimo inicijavimo bei vykdymo procesus. Bendrovė pradės taikyti vadinamąją dinaminę pirkimų sistemą, kai gali būti įsigyjamas didelis kiekis įprastinių prekių, paslaugų ar darbų, sudaroma galimybė perkančiajam gauti ypač daug įvairių pasiūlymų ir taip didelės konkurencijos pagrindu užtikrinti kuo geresnį lėšų panaudojimą. Sistema veikia elektroniniu būdu, todėl operatyviau ir efektyviau pateikiamos paraiškos, pasiūlymai pagrindinėms sutartims.

2020 m. liepos mėn. „Vilniaus vandenų“ Prevencijos skyriaus atlikta nepriklausoma 26 viešųjų pirkimų dalyvių apklausa rodo, kad 14 įmonių  (53,8 proc.) teigia, jog pirkimai 2019–2020 m. tapo skaidresni nei anksčiau. Šių tiekėjų nuomone bendrovės techniniai reikalavimai daug aiškesni ir tikslesni. Be to, ženkliai sumažėjo perteklinių reikalavimų. Tik 7,7 proc. apklaustųjų atsakė neigiamai.