Teismo sprendimu – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą sprendimą dėl Punios šilo

0
203

Patenkintas VšĮ Baltijos aplinkos forumo skundas dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos koregavimo sustabdymo ir panaikino skundžiamą įsakymą.
Pareiškėja VšĮ Baltijos aplinkos forumas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti 2019-07-18 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) koregavimo stabdymo“ dalį dėl sprendimo stabdyti Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) koregavimo (specialiojo planavimo) procesą, pradėtą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017-11-15 įsakymu. Pasak pareiškėjos, Punios šilo gamtinio rezervato ir Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio apjungimo į vieną – Punios šilo gamtinio rezervato teritoriją – planavimo procesas privalo būti užbaigtas, užtikrinant viešojo intereso apsaugą ir panaikinant 2019-07-18 įsakymą kaip nepagrįstą ir pažeidžiantį viešąjį interesą, taip sudarant sąlygas, kad Punios šilo teritorijoje nustatytos saugomos rūšys ir buveinės išliktų ir būtų išsaugotos ateities kartoms. VšĮ Baltijos aplinkos forumo teigimu, Punios šilo teritorijoje nustatytoms gamtinėms saugomoms vertybėms privalo būti taikoma didesnė apsauga, nei esanti šiuo metu, aiškiai ribojant žmogaus ūkinę veiklą, įsteigiant atitinkamą saugomą teritoriją – rezervatą. Priešingu atveju kyla pavojus, kad tokios saugomos gamtos vertybės nebus išsaugotos.
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šį administracinį ginčą, padarė išvadą, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, vykdydama aplinkos ministro pavedimą, priėmė nemotyvuotą, teisės aktų normomis ir faktinėmis aplinkybėmis nepagrįstą sprendimą, todėl panaikino tarnybos direktoriaus 2019-07-18 įsakymą kaip neatitinkantį Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. Teismas sprendime pažymi, kad nors Tarnyba pagal ministerijos darbo reglamentą privalo vykdyti aplinkos ministro pavedimus, tačiau šiuo atveju, vykdydama teritorijų planavimo procedūrą, ji privalėjo vadovautis teritorijų (saugomų teritorijų) planavimo teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais, kurie pagal savo pobūdį yra aukštesnės galios teisės aktai nei ministerijos darbo reglamentas. Ministras, būdamas viešojo administravimo subjektas, turi teisę kaip ir visi kiti viešojo administravimo subjektai dalyvauti teritorijų planavimo procese, pateikdamas pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, tačiau tokio pobūdžio pasiūlymai nėra privalomi planavimo organizatoriui. Veikdama pagal savo kompetenciją, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba neturėjo pagrindo vykdyti aplinkos ministro pavedimą, nes tokio pobūdžio aktas nėra numatytas teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese. Teismas nevertino aplinkos ministro pavedimo politinio tikslingumo požiūriu, nepasisakė ir dėl šio pavedimo politinių motyvų, juolab kad ministro pavedimas, kaip administracinis aktas, yra nevertintinas administracinio teismo, todėl ši bylos dalis nutraukta. Teismas priteisė iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atlyginti VšĮ Baltijos aplinkos forumui 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.
Šis teismo sprendimas apeliacine tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo informacija