Tradicines vertybes ginantys valstiečiai visas viltis deda į LR Prezidentą ir ragina jį daugiau kištis į užsienio ir vidaus reikalus

0
255

LVŽS – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – patvirtino rezoliuciją, kuria reiškia nerimą dėl susidariusios situacijos valstybėje, ragina valdančiuosius nutraukti Lietuvai bei jos žmonėms žalą darančius veiksmus šalies vidaus ir užsienio politikoje. LVŽS kviečia LR Prezidentą būti Konstitucijos garantu ir toliau imtis aktyvios lyderystės, sprendžiant valstybės vidaus bei užsienio politikos klausimus, siekiant kelti Lietuvos žmonių optimizmą, gerinti socialinę ir psichologinę aplinką, pasitikėjimą mūsų valstybe tiek Lietuvos Tautos, tiek pasaulio valstybių mastu.

LVŽS Pirmininkas Ramūnas Karbauskis sako, jog LVŽS šiuo metu yra opozicijoje, todėl visas viltis deda į LR Prezidentą, kuris girdi Lietuvos žmones ir yra tas asmuo, kuris taria lemiamą žodį užsienio politikoje.

„Niekada nemanėme, kad Lietuva dėl valdžios veiksmų atsidurs tokioje sudėtingoje situacijoje, kuomet nesusitvarkoma su problemomis valstybės viduje, bet ir kuriamos naujos užsienio politikoje. Mūsų viltys, kad kažkas gali pasikeisti nukreiptos į Gitaną Nausėdą. Jam reiškiame visokeriopą paramą bendruose matymuose ir siekiant išsaugoti ne tik mūsų valstybės prestižą, bet ir mūsų Tautai priimtinas tradicines vertybes“, – sako LVŽS Pirmininkas.

LVŽS rezoliucijoje pabrėžia, jog būdama susitelkusia ir vieninga politine jėga, savo veiklą grindžia vertybinėmis nuostatomis, orientuotomis į visuotinai pripažintas bendražmogiškas vertybes – gerovės visiems Lietuvos žmonėms siekimą, tradicinės šeimos, lietuvybės, tautinių bendrijų kultūros tradicijų puoselėjimą, žmogaus sveikatos, gamtos ir aplinkos išsaugojimą ir tai įrodžiusi 2016–2020 m., kuomet valstybėje pradėjo svarbius pokyčius, lėmusius žmonių pajamų bei valstybės gerovės augimą, socialinės atskirties mažėjimą ir sukūrusius prielaidas sėkmingai įveikti pirmąją COVID-19 bangą, išlaikant vieną stabiliausių ekonomikų ne tik Europos Sąjungoje, bet ir pasaulyje.

LVŽS taip pat primena, kad nepaisant prieš ją nukreiptos šmeižto kampanijos ir beprecedenčio sistemingo valdančiosios koalicijos puolimo, šalyje LVŽS lieka bene vienintele partija, aktyviai ginančia ir toliau ginsiančia tradicines vertybes. Partijai svarbūs demokratijos, lygiateisiškumo, valstybės valdymo konstitucinės hierarchijos, solidžios ir gerbiamos valstybės vidaus bei užsienio politikos principai.

Seimo rinkimus laimėjus konservatoriams ir liberalams, situacija valstybėje ėmė sparčiai blogėti – valdantieji vidaus politikoje vykdo agresyvią visuomenės segregaciją ir priešina visuomenę, žlugdo verslą, nepalikdami vietos vertybiniams reguliavimo principams, ypač lygiateisiškumui ir žmogiškumui, o užsienio politikoje ignoruoja bet kokių diplomatinių kelių bei kompromisų paieškas.

Tokių valdžios klaidų ir jų žalos mastą Tautos vieningumui bei atsparumui vidaus ir išorės grėsmėms, ekonomikai, teisei, nacionaliniam saugumui, žmonių socialinei, ekonominei bei psichologinei gerovei. Valstybę valdanti politinė dauguma negirdi ir nemato nei racionalių pasiūlymų, nei pasaulio ekspertų, mokslininkų, ekonomistų, užsienio politikos lyderių veiksmų, kuriais siekiama taikos ir valstybių gerovės, visuomenės sveikatos, taip pat nepaiso įspėjimų dėl galimų korupcijos, skaidrumo nebuvimo bei nepamatuotų valstybės išlaidų atvejų.

LVŽS su nerimu stebi, kad auga nedarbas, nevaldomai kyla būtiniausių produktų, elektros energijos, dujų, šilumos, degalų kainos, didinamos valstybės rinkliavos bei mokesčiai ir planuojamos naujos finansinės naštos formos gyventojams, todėl primygtinai r a g i n a:

– valdančiąją daugumą nutraukti Lietuvos visuomenės priešinimą, Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos puolimą ir žeminimą, neprofesionalų kišimąsi į užsienio valstybių vidaus politiką, darančią žalą Lietuvos valstybei;

– nesiekti jokios pagalbos priklausomiems asmenims nekuriančios narkotikų dekriminalizacijos, veiksmingų bei tarptautinių organizacijų ir mokslininkų pripažintų alkoholio vartojimo mažinimo priemonių, nedidinti ir neįvedinėti naujų mokesčių bei kartu susitelkti viešajame sektoriuje ties ekonominiais, teisiniais, socialiniais, sveikatos, švietimo, kultūros, tarpvalstybinių santykių stiprinimo, naudingų valstybei ir jos žmonėms sprendimais.