Trakų istorinį nacionalinį parką siūloma įtraukti į bendrą saugomų teritorijų tinklą

0
349

Aplinkos ir kultūros ministrai sutarė Trakų istorinį nacionalinį parką įtraukti į bendrą saugomų teritorijų tinklą ir perduoti jo pavaldumą iš Kultūros ministerijos Aplinkos ministerijai.

Aplinkos ministerijai pertvarkant saugomų teritorijų administravimo ir plėtros priemones, šių teritorijų tinklo dalimi turėtų tapti ir kompleksinis, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą užtikrinantis Trakų istorinis nacionalinis parkas. Jis, kaip ir kiti Aplinkos ministerijos prižiūrimi nacionaliniai parkai, yra didžiulis – užima 8,2 tūkst. ha plotą, apima daugiau kaip 30 ežerų.

Lietuvoje kiekvienos saugomos teritorijos veiklos planavimo schemos atnaujinamos kas dešimtmetį. Tačiau 1993 m. patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko tvarkymo schema, kaip atkreipė dėmesį aplinkos ministras Simonas Gentvilas, per 28 metus buvo keičiama tik kosmetiškai. „Toks archajiškas dokumentas lemia archajišką vadybą, todėl Trakuose neevoliucionuoja gamtos vertybių ir kultūros paveldo apsauga. Tikimės tai pakeisti ir pasiekti pažangos, įtraukdami parką į bendrą saugomų teritorijų tinklą“, – sakė Simonas Gentvilas.

Kultūros ministras Simonas Kairys pabrėžė, kad visi kiti nacionaliniai ir regioniniai parkai yra pavaldūs Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. „Trakų istorinis nacionalinis parkas yra pavaldus Kultūros ministerijai, tačiau paveldo dalis visoje šio parko veikloje yra gerokai mažesnė, palyginti su gamtine aplinka, natūraliomis pirminės gamtos vietovėmis ir kraštovaizdžiu“, – sakė Simonas Kairys.

Pasak kultūros ministro, iš visos Trakų istorinio nacionalinio parko struktūros Kultūros ministerijos pavaldume pagal funkcijas turėtų likti parko teritorijoje veikiantis Užutrakio dvaras. Pilies kompleksas, kaip saugoma kultūros paveldo vertybė, taip pat liks Kultūros ministerijai pavaldžiai įstaigai – Trakų istorijos muziejui.

Pagrindą parko pertvarkai suponuoja ir rugsėjo pabaigoje patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Jame pabrėžiama, kad saugomos teritorijos dėl gamtinio pagrindo ir kultūros vertybių diferenciacijos yra išsidėsčiusios netolygiai ir nesistemiškai.

Rekomendacijas dėl saugomų teritorijų pertvarkos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė pateiks iki gruodžio 31 d., pati pertvarka bus įgyvendinama 2022-aisiais.