Trečiąjį šių metų ketvirtį atlyginimai Lietuvoje vėl ūgtelėjo

0
141

Mėnesinis vidutinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 1 799 Eur ir, palyginti su 2022 m. antruoju ketvirčiu, išaugo 1 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 837,1 Eur ir buvo 0,5 proc. mažesnis, privačiajame – 1 783,5 Eur ir buvo 1,8 proc. didesnis.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2022 m. trečiąjį ketvirtį išaugo daugelyje veiklų nuo 0,5 (viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo) iki 3,1 proc. (apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos), sumažėjo keturiose veiklose nuo 0,4 proc. (nekilnojamojo turto operacijų) iki 3,2 proc. (elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo).

Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 1 126,7 Eur ir, palyginti su 2022 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,9 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1 148,4 Eur ir buvo 0,5 proc. mažesnis, privačiajame – 1 117,9 Eur ir buvo 1,6 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 4,2 proc.: viešajame sektoriuje buvo 5,5 proc. mažesnis, privačiajame – 3,5 proc.

Darbo užmokesčio pokyčiams 2022 m. trečiąjį ketvirtį įtakos turėjo didesnės darbų apimtys tam tikrose ekonominėse veiklose, sezoniniai svyravimai, dirbtų dienų skaičiaus pasikeitimas ir kitos priežastys.

 
Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 12,6 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 12,6 proc.: viešajame sektoriuje – 9,7 proc., privačiajame – 13,9 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo visose ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 7,3 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo) iki 18,7 proc. (informacijos ir ryšių).

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 11,3 proc.: viešajame sektoriuje – 8,8 proc., privačiajame – 12,5 proc.

Realusis darbo užmokestis 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 9,3 proc.: viešajame sektoriuje buvo 11,3 proc. mažesnis, privačiajame – 8,3 proc.

Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys. Realiojo darbo užmokesčio sumažėjimą lėmė spartesnis nei neto darbo užmokesčio vartotojų kainų augimas.

2022 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje beveik nepakito

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 39 darbuotojais: viešajame sektoriuje sumažėjo 6 181 (1,7 proc.), privačiajame sektoriuje išaugo 6 220 (0,6 proc.). Labiausiai (2 299 darbuotojais) privačiajame sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius išaugo transporto ir saugojimo veikloje.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 37,9 tūkst. (2,9 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 2,8 tūkst. (0,8 proc.), privačiajame sektoriuje išaugo 40,7 tūkst. (4,4 proc.). Labiausiai (6,9 tūkst.) privačiajame sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius išaugo transporto ir saugojimo veikloje.

Statistikos departamento informacija