Priskaičiavo 21 mln. eurų žalos gamtai ir kreipėsi į prokuraūrą

0
32

Aplinkos apsaugos departamentas birželį baigęs UAB „Ekobazė“ patikrinimą Vilniuje, nustatė, kad įmonė užteršė šalia veiklavietės esantį sklypą 4794,9 t nepavojingų atliekų kiekiu. Dėl aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų ir žalos aplinkai departamentas kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą.

Įmonė neteisėtai šalindama atliekas pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus ir padarė žalą žemei bei giliesiems jos sluoksniams. Apskaičiuotos žalos, padarytos aplinkai, teršiant žemę ir gilesnius jos sluoksnius nepavojingomis atliekomis, dydis sudaro apie 21 mln. Eur.

Be to, departamento pareigūnai atlikę patikrinimą nustatė, kad įmonė savo veikloje gamindama produktą neatitinka standarto, neįgyvendina jame numatytų vidinės kontrolės procedūrų, netinkamai tvarko dokumentaciją.

Atsižvelgdamas į patikrinimo metu surinktus duomenis, departamentas kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. 

Aplinkos apsaugos departamento informacija