Užima 9 – 12 vietas, tačiau skelbia, jog yra geriausiai valdoma

0
212

Vilniaus rajono savivaldybė palyginti laisvai interpretuoja Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtą savivaldybių indeksą. Administracijos paviešintame pranešime teigiama: „Vilniaus rajono savivaldybė geriausiai valdoma savivaldybė! Vilniaus rajono savivaldybė gali didžiuotis garbinga vieta geriausiųjų mažųjų savivaldybių dvyliktuke – pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto (toliau – LLRI) pateiktus 2019 metų Savivaldybių indeksus, Vilniaus rajono savivaldybei šiemet skirtos 9-12 vietos mažųjų savivaldybių indekse (61 balas iš 100), kurias Vilniaus rajonas dalijasi su Tauragės, Rietavo ir Širvintų rajonų savivaldybėmis“.
Tuo tarpu LLRI nurodo, jog pagal kai kuriuos parametrus Vilniaus rajono savivaldybė nusileidžia šalies vidurkiui. Prasčiausiai įvertinta „Komunalinio ūkio“ veikla ir „Švietimas“.
Lietuvos savivaldybių indekso analizėje pažymima, kad Vilniaus rajone, lyginant su kitomis savivaldybėmis efektyviausiai ir skaidriausiai valdomas turimas turtas ir biudžetas, neišplečiama administracija, turima mažiausiai nuosavų įmonių/įstaigų. Institutas pažymi, kad 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė buvo vienintelė Lietuvos savivaldybė neturėjusi biudžeto skolos. Savivaldybės administracijos išlaikymas kainavo 7,4 proc. išlaidų ir buvo pigesnis nei vidutiniškai (8 proc.). Savivaldybės administracija buvo palyginti maža. Tūkstančiui gyventojų teko 5,8 užimtos pareigybės (vidurkis – 7,6), bet tai netrukdė beveik visus (daugiau kaip 99 proc.) gyventojų prašymus išnagrinėti laiku.
Vis dėlto atkreipiamas dėmesys, jog ekonominė raida tokiose žiedinėse savivaldybėse kaip Kauno rajono ir Klaipėdos rajono pasiekė ir geresnių rezultatų.
Vilniaus rajono savivaldybė 2019 m. savivaldybių indekse išskiriama, kaip viena iš lyderių investicijų ir plėtros srityje. Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybė tarp mažųjų savivaldybių už palankių verslui bei potencialiems investuotojams sąlygų kūrimą užėmė 4-5-ą vietas (kartu su Mažeikių savivaldybe). 2017 m. Vilniaus r. vienam gyventojui teko 2 558 eurai materialinių investicijų. Tai daugiau nei vidutiniškai (1 423 eurai). Panaši situacija matoma ir pažvelgus į tiesiogines užsienio investicijas. Jų vienam gyventojui teko 2 134 eurai (vidurkis – 1 251 euras), tai daugiau nei pvz. Kauno r. (1 519 eurų). Tokiu būdu Vilniaus rajono savivaldybė pagal palankumą investuotojams aplenkė 47 kitas mažąsias Lietuvos savivaldybes.