Užregistruoti du nauji AKM židiniai ūkiuose

0
194

Viename iš jų buvo laikomos 4 kiaulės (Šakių r.), kitame – 10 (Jurbarko r.). Šakių r., Barzduose, įsikūrusiame smulkiame ūkyje įtarimai dėl ligos kilo pastebėjus simptomus – viena iš laikomų kiaulių tapo vangi, neėdė, sutriko jos koordinacija, gyvūnas stipriai karščiavo, o ant odos buvo atsiradę paraudimų. Netrukus panašūs ligos požymiai pasirodė ir dar vienai kiaulei. Atrinkus mėginius ir tyrimams pristačius į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (NMVRVI), šiandien buvo patvirtinta Afrikinio kiaulių maro (AKM) diagnozė.

Naujausias AKM protrūkis nustatytas Jurbarko r., Jurbarkų seniūnijoje, sunegalavus dviem iš dešimties apie 4 mėn. amžiaus kiaulių. Ūkio savininkui nedelsiant susisiekus su veterinarijos gydytoju buvo atrinkti mėginiai ir. NMVRVI taip pat patvirtintas AKM.

Šiuo metu židiniuose dirba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai, ūkiuose vykdomi valymo ir dezinfekcijos darbai bei imamasi visų neatidėliotinų priemonių: kiaulės nugaišintos ir sunaikintos ūkių teritorijoje, nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos. Taip pat sudaryta speciali tyrimo grupė, kuri aiškinsis virusinės ligos patekimo į kiaulių laikymo vietas kelius. Aplink ligos židinius nustatytose apsaugos ir priežiūros zonose pradėtas vykdyti kiaulių laikymo vietų faktinis surašymas.

Lietuvoje per šiuos metus, t. y. liepos ir rugpjūčio mėnesiais, jau yra nustatyti 5 protrūkiai kiaulių laikymo vietose. Pastarasis AKM židinys Jurbarko seniūnijoje yra itin skausmingas, kadangi dėl šio protrūkio į apsaugos ir priežiūros zonas pateko du dideli komerciniai ūkiai, kuriuose laikoma 6 tūkst. ir 24 tūkst. kiaulių. Šiems ūkiams taip pat bus taikomi veiklos ribojimai, kaip numato šią ligą reglamentuojantys teisės aktai, bus draudžiamas gyvų kiaulių bei produkcijos išvežimas bei įvežimas. Dėl šių protrūkių bus plečiama ir ribojimų zona.

VMVT apie kiaulių laikymo vietose nustatytus AKM protrūkius informavo Europos Komisiją bei Europos Sąjungos valstybių narių veterinarijos tarnybas.

Veterinarijos specialistai primygtinai ragina kiaulių laikytojus griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų ir saugoti auginamas kiaules nuo kontakto su pašaliniais asmenimis, kitais gyvūnais, nešerti kiaulių šviežiai nušienauta žole. Taip pat ir patiems einant į tvartą laikytis pagrindinių reikalavimų – pasikeisti avalynę, darbo drabužius, naudoti tik kiaulių šėrimui ir priežiūrai skirtą inventorių, laikytis asmeninės higienos. Būtina prisiminti, kad užkratą ant avalynės, drabužių ar įrankių į ūkį galima „parsinešti“ iš gretimų laukų ar miško.

VMVT informacija