Vakaro skaitiniai: įvyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

0
306
????????????????????????????????????

Prasidedant naujiesiems mokslo metams, 2018 m. rugpjūčio 29 d., Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai susitiko Vilniaus r. Mostiškių mokykloje-daugiafunkciame centre, kur buvo pristatytos ir aptartos svarbiausios artėjančių mokslo metų aktualijos ir prioritetai bei aptarti praėjusių mokslo metų rezultatai.

 

 

 

 

Į švietimo įstaigų vadovų konferenciją Mostiškėse atvyko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas Sofija Ryžova kartu su skyriaus specialistais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Marina Symonovič, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai ir darbuotojai.

2018 m. Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų konferencija prasidėjo nuo Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtinių surengto pasirodymo, kuriame visus atvykusius džiugino šokiais, dainomis ir eilėraščiais.

Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Valdemar Klimaševski padėkojo mokiniams už puikų pasirodymą bei pasveikino visus atvykusius į konferenciją. „Labai malonu čia matyti visus susirinkusius mokyklų vadovus. Nors Mostiškių mokyklos pastatui jau yra daugiau nei 30 metų, prieš keletą metų jis buvo pilnai atnaujintas. Vilniaus rajono savivaldybė skyrė lėšų, kad mes čia jaustumėmės patogiai ir turėtumėme visas reikiamas sąlygas mokslui“, – kalbėjo Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Valdemar Klimaševski.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst taip pat nuoširdžiai pasveikino visus mokyklų vadovus ir pasidžiaugė, kad kiekvienais metais mokymosi sąlygos Vilniaus rajone vis gerėja, vis daugiau mokyklų yra modernizuojamos ir rekonstruojamos. „Atnaujintos, dar dažais kvepiančios mokyklos, jau laukia kol prisipildys vaikų juoku ir šypsenomis, o kūrybingi ir savo profesijai pasišventę mokytojai atvers naujų žinių skrynią. Mokykloje gimsta žinojimas ir tiesa, čia auga doras, jautrus ir atsakingas žmogus. Tikiu, kad tokia bus ir jaunosios kartos visuomenė. Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, visiems mokytojams bei mokyklų vadovams norėčiau palinkėti susitelkimo bendram siekiui ir padėkoti už Jūsų kasdienį ir prasmingą darbą“, – sveikinimo žodį tarė merė.

Švietimo skyriaus vedėjo pareigas, l. e. Sofija Ryžova visiems susirinkusiems pristatė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2017-2018 mokslo metų ataskaitą. Prezentacijoje kalbėta apie švietimo įstaigų tinklą, finansavimą, didėjantį mokinių skaičių, praeitų mokslo metų mokinių pasiekimus, brandos egzaminų ir stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus. Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja savo ir visų švietimo įstaigų vadovų vardu padėkojo Savivaldybės merei už mokiniams sudarytas puikias mokymosi sąlygas.

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič pristatė pranešimą apie pedagoginės psichologinės pagalbos stiprinimą Vilniaus rajone. Pagrindinis Tarnybos tikslas – suteikti reikiamą pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Jos darbuotojai, siekdami didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikia reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, paaugliams ir jaunimui.

Konferencijos metu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Marina Symonovič švietimo įstaigų vadovams pristatė naujausias ir aktualiausias finansines aktualijas švietimo srityje.

Vilniaus raj. savivaldybės informacija