Valstybinių brandos egzaminų rezultatai džiugina – šiais metais pasiektas rekordinis skaičius „šimtukų“

0
222

Šiais metais, lyginant su 2017 m., „šimtukininkų“ skaičius Vilniaus rajone beveik padvigubėjo. Puikiais egzaminų rezultatais, surinkę maksimalų įvertinimą, džiaugiasi net 52 Vilniaus rajono abiturientai.

Šiais metais brandos egzaminus laikė 630 Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų dvyliktokai.  Abiturientai dažniausiai rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų (anglų ir rusų), matematikos ir istorijos valstybinius brandos egzaminus.

Daugiau nei pusė visų kandidatų, 56 proc. laikiusių, rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Pagirių gimnazijos mokinei pavyko gauti aukščiausią 100 balų įvertinimą. Iš viso egzaminą išlaikė 80,6 proc. visų laikiusiųjų.

Populiariausia užsienio kalba tarp abiturientų šiais metais buvo anglų kalba. Ją pasirinko laikyti net 347 dvyliktokai ir net 99,6 proc. visų laikiusiųjų – egzaminą išlaikė. Kaip ir kiekvienais metais, abiturientai aktyviai rinkosi ir užsienio kalbos (rusų) egzaminą (256 abiturientai).

Valstybinio lygio matematikos brandos egzaminą, kuris yra privalomas norint Lietuvoje studijuoti nemokamai, šiais metais pasirinko 235 Vilniaus rajono abiturientai. 93,3 proc. laikiusiųjų egzaminą išlaikė teigiamai, o Mickūnų gimnazijos mokiniui pavyko gauti aukščiausią įvertinimą.

Net 100 proc. mokinių laikiusių geografijos, fizikos ir chemijos, 98,6 proc. mokinių laikiusių istorijos, 98,5 proc. laikiusių biologijos ir 95,6 proc. laikiusių informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus, juos išlaikė teigiamai.

Vilniaus rajono savivaldybė džiaugiasi, kad kiekvienais metais vis daugiau abiturientų iš Vilniaus rajono papildo Lietuvos „šimtukininkų“ sąrašą. Aukščiausius įvertinimus dvyliktokai gavo iš užsienio kalbų (anglų ir rusų), matematikos, informacinių technologijų bei lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų. Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos mokinys sugebėjo gauti net tris „šimtukus“ iš užsienio kalbų (anglų ir rusų) bei matematikos valstybinių brandos egzaminų.

Daugiausia „šimtukininkų“ 2018 metais parengė šios Vilniaus rajono švietimo įstaigos:

 • Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – 8 (mokiniai);
 • Mickūnų gimnazija – 6 (mokiniai);
 • Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija – 6 (mokiniai);
 • Kalvelių S. Moniuškos gimnazija – 5 (mokiniai);
 • Nemenčinės Gedimino gimnazija – 5 (mokiniai);
 • Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija – 4 (mokiniai);
 • Pagirių gimnazija – 3 (mokiniai);
 • Avižienių gimnazija – 3 (mokiniai);
 • Kalvelių „Aušros“ gimnazija – 3 (mokiniai);
 • Bezdonių J. Slovackio gimnazija – 3 (mokiniai);
 • Maišiagalos kun. Juzefo Obremskio gimnazija – 2 (mokiniai);
 • Zujūnų gimnazija – 1 (mokinys);
 • Paberžės šv. S. Kostkos gimnazija – 1 (mokinys);
 • Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija – 1 (mokinys);
 • Buivydžių T. Konvickio gimnazija – 1 (mokinys).

2017 m. metais valstybinių egzaminų sesijos metu 100 balų pavyko gauti 29 abiturientams. Į aukštąsias mokyklas praeitais metais įstojo 305 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų abiturientai ir tai sudarė 59 proc. visų abiturientų. Iš jų 18 abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas užsienyje.

Džiaugiamės 2018 metais mokinių pasiektais brandos egzaminų rezultatais ir linkime jiems neblėstančio entuziazmo ir užsispyrimo siekiant užsibrėžtų tikslų ir svajonių.

VRSA informacija