Valstybinių miškų urėdijos pusmečio rezultatai – ženkliai geresni nei planuota, įmonė – antra pagal sumokėtus mokesčius valstybei

0
169

3000 šalies miškininkų per I-ąjį 2022 metų pusmetį gavo 142,4 mln. eurų pajamų, tai yra 60 proc. daugiau nei pernai per tą patį periodą, ir 17 proc. daugiau, nei planavo. Įmonė uždirbo 49,7 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą ir 66,2 mln. Eur koreguoto grynojo pelno. Koreguotas pelnas apskaičiuojamas įvertinus įmonės atliekamus nekompensuojamus specialiuosius valstybės įpareigojimus bei sumokėtus netipinius mokesčius.

Valstybinių miškų urėdija šį metų pusmetį yra ir antra pagal sumokėtus mokesčius, skaičiuojant be PVM ir akcizų, biudžetą papildžiusi iš viso 68,2 mln. Eur, o be PVM ir akcizų – 53,1 mln. Eur – tai yra 138 proc. daugiau nei prieš metus.

Įmonė per visus 2022 m. planuoja gauti 238 mln. Eur pajamų ir uždirbti apie 83 mln. Eur koreguoto pelno. Planuojama, kad kol kas tai bus geriausias iki šiol pasiektas įmonės finansinis rezultatas.

Finansiniams rezultatams įtakos turėjo didelė medienos paklausa Lietuvos bei tarptautinėje rinkose, veiklos procesų efektyvinimas, atsiperkančios investicijos į pažangą bei atsinaujinimą, efektyvus sąnaudų valdymas ir viešųjų pirkimų centralizavimas.

„Medienos paklausa rinkoje I pusmetį išliko stabili ir urėdija sėkmingai užtikrino medienos tiekimą savo pirkėjams, įsigijusiems medieną aukcione. Matome, kad atliepėme mūsų pirkėjų poreikius pateikdami jiems tinkamus medienos sortimentus – tai reiškia, kad urėdija vis efektyviau veikia orientuodamasi į kokybišką bei pirkėjams tinkamiausią medienos sortimentavimą“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

Kalbant apie ateities prognozes medienos rinkai, pasak V. Kaubrės, medienos paklausa 2022 metų II pusmetį sumažėjo – tą parodė elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS) įvykęs aukcionas pusmetinėms sutartims sudaryti.

Šuoliais didėjant infliacijai, ekonomistams prognozuojant apie artėjantį sunkmetį, pasirodant signalams apie stojančią gamybą, reaguoja ir medienos sektorius – 2022 m. II pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti liko neparduota apie 40 proc. spygliuočių pjautinųjų rąstų nuo pasiūlytų atitinkamų sortimentų kiekio. Nenupirktiems kiekiams jau paskelbti pakartotiniai medienos aukcionai.

Valstybinių miškų urėdija pardavimui pasiūlė 647,96 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir 174,46 tūkst. ktm miško kirtimo liekanų. Medienos pirkėjai 2022 m. II pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti įsigijo 88,3 proc. pasiūlytos žaliavinės medienos ir 97,3 proc. miško kirtimo liekanų. Aukcione parduotos žaliavinės medienos vidutinė svertinė kaina – 96,13 Eur/ktm, miško kirtimo liekanų – 43,57 Eur/ktm.

Bendras medienos kainos pokytis, lyginant I ir II pusmečio aukcionus, yra 32 proc. Iš žaliavinės medienos, labiausiai – beveik dvigubai – pabrango popierrasčiai.. Taip pat brango pjautinieji rąstai – 21 proc., tarrasčiai – 19 proc. Apie 60 proc. brango ir miško kirtimų liekanų mediena.

Apibendrinant 2022 m. II pusmečio aukciono rezultatus, galima teigti, kad ypač paklausūs yra smulkinimui skirtos medienos sortimentai – popierrasčiai, plokščių mediena, malkos. Nors šios medienos kainos padvigubėjo, buvo parduota beveik 90-100 proc. pasiūlyto kiekio. Priešinga situacija yra su pjautinųjų sortimentų pardavimais – nors pjautinųjų rąstų kaina padidėjo 21 proc., tačiau jų parduota tik 64 proc. siūlyto kiekio.

„Suprantame, kad šis šildymo sezonas dėl brangstančių kuro ir elektros kainų bus sudėtingas, todėl rinkai pasiūlysime stabilų 400 tūkst. kubinių metrų žaliavos, skirtos biokurui gaminti, kiekį. Ieškosime galimybių kiekius dar didinti“, – sakė V. Kaubrė.

2022 metų II-ojo pusmečio aukcione dalyvavo 304 medienos pirkėjai: iš jų 184 aukcioną laimėjo ir įgijo teisę sudaryti sutartis.

Įmonė pagal įstatymą priskirta pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašui. Įmonė yra svarbi valstybei ne tik savo socialiniu, ekonominiu, bet ir aplinkosauginiu vaidmeniu, kuriai keliami pagrindiniai tikslai – prižiūrėti ir atkurti valstybinius miškus, vykdyti specialius įpareigojimus visuomenei, generuoti stabilią grąžą valstybei, garantuoti geras darbo sąlygas įmonės darbuotojams.

Valstybinių miškų urėdija siekia generuoti stabilią grąžą valstybei, siekiančią vidutiniškai apie 40 mln. eurų per metus.

Valstybinių miškų urėdijos informacija