Ketinama statyti gerokai daugiau vėjo jėgainių

0
75

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) 2023 metais priimtas atrankos išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti statomos 417 vėjo elektrinių, kurių bendra galia sudarytų iki 3127,5 MW. Pernai poveikio aplinkai vertinimo procesų metu suplanuota daugiausiai vėjo elektrinių per pastaruosius penkerius metus.

Vėjo elektrines sausmoje suplanuota statyti Pakruojo r. – 86, Pasvalio r. – 79, Telšių r. – 73, Anykščių – 39, Panevėžio r. – 24, Radviliškio r. – 23, Alytaus r. – 15, Kelmės r. – 14, Akmenės r. – 9, Kauno r. – 7, Marijampolės – 6, Joniškio r. – 6, Tauragės r. – 6, Ukmergės r. – 6, Zarasų r. – 6, Kaišiadorių r. – 5, Kupiškio r. – 4, Jurbarko r. – 4, Biržų r. – 3, Vilkaviškio r. – 2.

Praėjusiais metais AAA priėmė 23 atrankos išvadas, kad planuojamų 110 vėjo elektrinių  sausumoje įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Išnagrinėjus poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas priimta 11 sprendimų dėl 307 vėjo elektrinių įrengimo sausumoje, nurodant, kad planuojami vėjo elektrinių parkai, įvykdžius poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti bei sprendimuose išdėstytas sąlygas, atitinka teisės aktų reikalavimus.

2023 m. spalio mėn. AAA priiėmė sprendimą dėl jūrinių vėjo elektrinių (90 vnt.) parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai, t. y. pritarta vėjo elektrinių parko vystymui Baltijos jūroje, kai vėjo elektrinių įrengimo vietos atitraukiamos 2 km atstumu nuo Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligono teritorijos ribos ir naudojami vėjo elektrinių modeliai iki 350 m aukščio.

Jūrinėms vėjo elektrinėms išskirta teritorija Baltijos jūroje nutolusi 29,5–33,7 km nuo kranto linijos. Planuojama statyti iki 90 vnt. jūrinių vėjo elektrinių, kurių preliminari galia siektų 20 MW ar daugiau, maksimalus elektrinės aukštis iki aukščiausios menties taško – 350 m, maksimalus rotoriaus diametras – 320 m. Planuojamo įrengti jūrinių vėjo elektrinių parko didžiausia leistina generuoti galia bus 700 MW.

Pagal priimtas atrankos išvadas ir sprendimus suplanuotos vėjo elektrinės sausumoje ir jūroje

Primename, kad Vyriausybės programoje numatyta plėtoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą ir planuojama 2025 m. turėti iki 1,2 GW galios įrengtų vėjo elektrinių Lietuvos žemyninėje dalyje. Pagal AAA 2019 – 2023 m. priimtas ir galiojančias atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti įrengiami bendros galios 7190 MW (7,19 GW) vėjo elektrinių parkai ir 700 MW vėjo elektrinių parkas jūroje.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija