Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nustatyta nauja vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą: paslauga brangsta beveik 2 Eur

0
60

Vietinė rinkliava nebuvo keista nuo jos įvedimo 2018 metais. Per penkerius metus Trakų rajono savivaldybėje 11 procentų augo surenkamų komunalinių atliekų kiekis – nuo 8500 tonų per metus iki 9500 tonų per metus. Prognozuojama, kad 2024 metais surenkamų atliekų kiekis, palyginti su 2023 metais, didės 0,9 procento.

Vietinės rinkliavos augimui tiesioginės įtakos turi surenkamų atliekų kiekis ir atliekų turėtojų skaičius, taip pat besikeičiantys ekonominiai rodikliai: metinė infliacija, vartotojų kainų pokyčiai, dėl kurių pastaruoju metu didėja atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos.

Įvertinus būtinąsias atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudas bei perskaičiavus vietinės rinkliavos dydžius, 60 kv. m buto savininkui rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sudarys 6,62 Eur per mėnesį (iki vietinės rinkliavos pakeitimo buvo 4,85 Eur per mėnesį).

Su naujais vietinės rinkliavos dydžiais galite susipažinti čia.  Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2024 metais mokėjimo pranešimus Trakų rajono savivaldybės administracija paruoš ir išsiųs atliekų turėtojams 2024 metų pirmą ketvirtį.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija