Vietos naujam poligonui bus dairomasi ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje

0
190

Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į sudėtingą mūsų regiono geopolitinę situaciją, su tuo susijusią Lietuvos kariuomenės modernizaciją ir plėtrą, Lietuvoje dislokuotas NATO pajėgas ir į pratybas atvykstančių sąjungininkų karių skaičių, toliau dairosi galimos teritorijos naujam kariniam poligonui.

Tuo tikslu Krašto apsaugos ministerija ketina užsakyti galimybių studiją, kuri įvertintų tokias galimybes visos Lietuvos teritorijos mastu. Iki šiol Krašto apsaugos ministerijos užsakymu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo mokslo instituto atlikta Žemės sklypo naujam poligonui įrengti galimybių studija vertina tik teritorijas Vakarų Lietuvoje: Akmenės r., Kelmės r., Mažeikių r., Šiaulių r. ir Telšių r. savivaldybėse.

„Remiantis minėta galimybių studija, Vakarų Lietuvoje turime tik du, geriausiu atveju – tris sklypus, kurių tinkamumas kariniam poligonui galėtų toliau būti vertinamas socialiniu ir ekonominiu požiūriu, – sako krašto apsaugos viceministras Eimutis Misiūnas. – Pradiniame žvalgytuvių etape siekiame turėti daugiau alternatyvų tolimesniam sklypų vertinimui, todėl tikimės, jog analogiška likusios Lietuvos teritorijos galimybių studija sudarys šią galimybę“.

Planuojama galimybių studija vertintų optimaliausias sąnaudų, kaštų ir mažiausių apribojimų karinei veiklai sąlygas. Tolesniuose poligono steigimo etapuose būtų atliekama poligono steigimo projekto analizė techniniu, finansiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriais.

Viceministras E. Misiūnas pabrėžia, jog bet kokie galimų teritorijų tolimesni vertinimai pirmiausiai prasidės nuo pristatymų ir diskusijų su vietos savivalda ir bendruomenėmis, nes poligonas turėtų būti steigiamas tik radus sprendimą, palankiausią visos valstybės ir gyventojų atžvilgiu.

Padidėjusius karinio rengimo poreikius geriausiai tenkintų mažai apgyvendinta, ypač svarbių kultūros paveldo objektų ar gamtos draustinių neturinti teritorija, kurioje nėra ribojama karinė veikla ir kuri užtikrintų tolygesnį visų Lietuvos kariuomenės dalinių treniravimosi vietų paskirstymą.

Siekiant užtikrinti visų suinteresuotų grupių informuotumą naujo poligono vietos paieškose, Krašto apsaugos ministerija esamos galimybių studijos rezultatus pristatė LR Seimo nariams, susijusių savivaldybių merams, savivaldybių atstovams, taip pat bendrauja su susijusių savivaldybių bendruomenių nariais.