Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgdama į valstybės institucijų rekomendacijas, mažina atvirai prieinamų miesto erdvinių duomenų kiekį

0
126

Įvertinus vasario pabaigoje paskelbtas Nacionalinio krizių valdymo centro rekomendacijas, pradėta riboti karinių ir kitų strategiškai svarbių teritorijų bei objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“, atvaizdų pasiekiamumą visuomenei. Tai svarbu saugumo mieste užtikrinimui.

Šiuo metu atliekamos grafinės strategiškai svarbių teritorijų bei objektų korekcijos interaktyviuose ortofotografiniuose žemėlapiuose https://maps.vilnius.lt/, https://erdvinis.vilnius.lt/, https://3d.vilnius.lt/, todėl iki kovo mėn. pabaigos šie žemėlapiai gyventojams nebus viešai prieinami.

Įgyvendinant rekomendacijas, yra sustabdyta galimybė peržiūrėti ir atsisiųsti minėtų objektų požeminę infrastruktūrą, komunikacijų, inžinerinių tinklų išdėstymą, technines charakteristikas bei kitą informaciją, o strategiškai svarbių teritorijų ir objektų vaizdas žemėlapiuose išliejamas.

Kol kas nėra aišku, kiek laiko šie duomenys liks užverti. Vilniaus miesto savivaldybė ketina spręsti dėl saugesnių galimybių atverti minėtus duomenis visuomenei.