Vilniaus miesto savivaldybė, didindama vaikų skaičių klasėse, pažeidė teisės aktus

0
193

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) išnagrinėtoje administracinėje byloje dėl mokinių skaičiaus klasėse bei ikimokyklinio ugdymo grupėse, pripažino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje skundu reikštą reikalavimą teisėtu ir konstatavo, kad byloje ginčytu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse, planuojamas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse bei vidutinis vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse neatitinka teisės aktų reikalavimų.
Bylą išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nustatydama mokinių skaičiaus vidurkį 1 – 4, 5 – 12 klasėse ir planuojamą mokinių skaičiaus vidurkį šiose klasėse bei vidutinį vaikų skaičių priešmokyklinio ugdymo grupėse nesilaikė teisės aktų reikalavimų ir priėmė neteisėtą sprendimą. Teismo nutartyje padaryta išvada, kad Vilniaus miesto valdžia nesilaikė teisės aktuose įtvirtintos pareigos priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatyti ne didesnį kaip 20 vaikų skaičių; 1 – 4 klasėse ne didesnį kaip 24; o 5–12 klasėse ne didesnį kaip 30 mokinių skaičių.

Šis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.