Vilniaus raj. savivaldybė beveik dešimtadalį savo biudžeto lėšų skiria sveikatos priežiūrai

0
191

Daugiausiai pinigų per praėjusius metus teko medicinos darbuotojų atlyginimų didinimui ir įstaigų veiklos užtikrinimui.
2018 m. skirta 677,8 tūkst. Eur:
332,6 tūkst. Eur – remonto darbams;
226 tūkst. Eur – šeimos gydytojų atlyginimų padidinimui;
88,4 tūkst. Eur – ilgalaikio turto įsigijimui;
18,1 tūkst. Eur – ambulatorijų, BPG kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms dengti;
10 tūkst. Eur – DOTS kabineto išlaikymui;
2,7 tūkst. Eur – gydytojų rezidentų ruošimui.