Vilniaus raj. savivaldybėje rūkymo paplitimas tarp gyventojų yra didžiausias Lietuvoje

0
62

Atliktas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, naudojant standartizuotą klausimyną, kuris buvo sudarytas iš bendrų klausimų apie demografinius veiksnius, socialines charakteristikas ir pajamas bei iš specifinių klausimų apie gyvenseną: fizinį aktyvumą, mitybą, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, savo sveikatos vertinimą, laimę, santykius su artimaisiais.

Tyrimą koordinavo Higienos institutas, o apklausas savivaldybėje organizavo ir vykdė Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai.

Iš 2018 metų Lietuvoje atlikto pirmojo suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimo duomenų matyti, kad daugiau nei pusė Vilniaus rajono savivaldybės respondentų savo gyvenimo kokybę ir dabartinę sveikatos būklę vertina gerai ir labai gerai. 63 proc. Vilniaus raj. sav. gyventojų jaučiasi laimingi ir labai laimingi.

 Mitybos įpročiai

Tyrimo duomenys atskleidė nepakankamai gerus Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų mitybos įpročius: bent kartą per dieną valgo daržoves 60 proc. savivaldybės gyventojų, vaisius kasdien valgo 54,9 proc. respondentų, o papildomai nededa druskos į paruoštą maistą mažiau nei pusė – 46,4 proc. gyventojų.

Fizinis aktyvumas

Remiantis šiuolaikinėmis fizinio aktyvumo rekomendacijomis suaugusiems asmenims (nuo 18 iki 65 metų), per savaitę būtina skirti ne mažiau kaip 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobinei fizinei veiklai arba ne mažiau kaip 75 minutes didelio intensyvumo aerobinei fizinei veiklai, arba ekvivalentiškai šių abiejų veiklų kombinacijai. 2018 m. tyrimo duomenimis, 32,3 proc. Vilniaus raj. sav. gyventojų užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę, lyginant su Lietuvos vidurkiu tai yra mažesnė dalis respondentų.

 Žalingi įpročiai

Tyrimo duomenimis, Vilniaus raj. sav. rūkymo paplitimas tarp gyventojų yra didžiausias Lietuvoje. Vilniaus raj. sav. kasdien rūkę tabako gaminius per paskutines 30 dienų prisipažino 31 proc. gyventojų. Alkoholinius gėrimus kasdien vartojo per pastarąsias 30 dienų 1,6 proc. gyventojų. Tai yra daugiau nei Lietuvos vidurkis (1,5 proc.). Narkotines medžiagas per savo visą gyvenimą bent kartą vartojo 12 proc. Vilniaus raj. sav. respondentų.

Šis tyrimas yra tęstinis ir ateityje bus vykdomas kas 4-eri metai.