Vilniaus rajone nebrangs vietinių autobusų keleivių bilietai

0
198

Augant įvairių paslaugų kainoms, Vilniaus rajono gyventojai, važiuojantys vietinio susisiekimo autobusų maršrutais, gali būti ramūs – bilietų kaina neaugs.

Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybės taryba. Šie tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, todėl vakar posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė nekeisti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifo dydžio.

Tarifo dydis, kuris turi įtakos bilietų kainai, liks toks pat  – 0,065 Eur už vieną kilometrą (be PVM). Ši tarifą Vilniaus rajono savivaldybės taryba nustatė dar 2018 m. kovo 1 d. ir jis nekeičiamas jau 5-us metus iš eilės.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst džiaugiasi priimtu sprendimu, nes jis leidžia gyventojams autobusais keliauti pigiau, o šiuo metu šis sprendimas labai aktualus.

„Paskutiniu metu augančios kainos tapo didele finansine našta gyventojams. Labai džiaugiuosi, kad Vilniaus rajono gyventojams autobusų bilietų kainos neaugs ir netaps dar viena finansine našta šiuo sudėtingu kainų augimo laikotarpiu“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

Verta pabrėžti, kad tai jau ne pirmas šiais metais priimtas palankus sprendimas Vilniaus rajono keleiviams. Nuo šių metų vasario 1 d. Vilniaus rajono gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus – visomis dienomis taikoma 50 proc. lengvata viešojo (priemiestinio) transporto bilietams, o 80-ies metų sulaukusiems senjorams šios kelionės išvis yra nemokamos.

Palankus sprendimas šiemet priimtas ir autobusais keliaujantiems Vilniaus rajono priemiestiniu transportu bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniams. Sausio mėnesį posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo vasario mėnesio savivaldybės biudžeto sąskaita vietoje iki šiol taikytos 60 proc. lengvatos suteikti 80 proc. lengvatą. Lengvata galioja visomis savaitės dienomis nuo 06.00 iki 22.00 val. ir taikoma bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniams, išskyrus pilnamečius asmenys, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Kur kas pigesnės kelionės ir Vilniaus rajono pedagogams. Jau nuo 2019 metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams kelionės išlaidos į darbą ir atgal yra kur kas mažesnės – Savivaldybė kompensuoja kelionių išlaidas ir tam per metus vidutiniškai skiria apie 300-350 tūkst. Eur.

Dar 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sudaryti patrauklias sąlygas darbui Savivaldybės mokyklose esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams, patvirtino Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

Nuo 2019 m. pradžios mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, važiuojančių į darbą nuo 3 iki 40 km į vieną pusę ir atgal atstumu, kelionės išlaidos kompensuojamos po 0,07 Eur už 1 km.

Tokią naujovę dar prieš 4-erius metus įvedusi Vilniaus rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelio šalies savivaldybių, priėmusi šį palankų pedagogams sprendimą ir šis sprendimas visiškai pasiteisino.

Kelionės išlaidos į darbą ir atgal taip pat yra kompensuojamos ir medicinos darbuotojams, dirbantiems VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (rajono ambulatorijose, BPG kabinetuose, medicinos punktuos ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse) ir važiuojantiems į darbą iš Vilniaus daugiau kaip 20 km.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija