Mokyklų pirmūnams mokės po 500 eurų

0
28

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pirmininkas Valdemaras Urban (Waldemar Urban) pateikė Tarybai sprendimo projektą, kuriuo siekiama patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės mokinių skatinimo už mokymosi pasiekimus tvarkos aprašą, numatantį mokiniams už gerą mokymąsi skirti pinigines premijas.

Projekte numatoma, kad Vilniaus rajono 5-12 klasių mokiniams už metinius visų mokomųjų dalykų puikius (10 balų) įvertinimus bus skiriama 500 eurų premija. Be to, numatytos 250 eurų dydžio premijos abiturientams už kiekvieną valstybinio brandos egzamino 100 balų įvertinimą.

Šios idėjos tikslas – įvertinti Vilniaus rajono mokinių mokslo metų pasiekimus, paskatinti aukštą motyvaciją turinčius ir gabius mokinius.

„Nauja tvarka paskatins ir motyvuos mokinius siekti aukščiausių mokymosi rezultatų. Lietuvoje tai nėra dažnas atvejis, tačiau yra savivaldybių, kurios jau yra priėmusios panašias tvarkas ir džiaugiasi pasiektais tikslais, gerėjančiais mokinių pasiekimais. Džiaugiuosi, kad Taryba pritarė mūsų iniciatyvai ir tikiuosi, kad kitame Tarybos posėdyje tvarka galutinai bus patvirtinta bei Vilniaus rajono mokiniams tai bus savotiškas signalas, kad savivaldybė juos skatina, remia ir premijuos už jų pastangas ir kasdienį indėlį“, – sako idėjos iniciatorius Waldemar Urban.

Premijos būtų skiriamos Tarybos sprendimu ir įteikiamos pasibaigus mokslo metams ir/ar valstybinių brandos egzaminų pagrindinei sesijai. Apraše numatoma, kad kartu su premija įteikiamas ir atminimo suvenyras, paženklintas Vilniaus rajono savivaldybės logotipu.

Informaciją apie mokinius, kuriems skirta premija (vardas, pavardė, mokyklos pavadinimas, pasiekimai), gavus mokinio sutikimą, planuojama skelbti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba dėl mokinių skatinimo už mokymosi pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo turės dar kartą balsuoti priėmimo stadijoje. Tai numatoma padaryti kitame tarybos posėdyje.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija