Vilniaus rajono gyventojai į savivaldybės biudžetą sumokės dar papildomus milijonus: ką už tai gaus?

0
268

Krašto valdžia informuoja, kad šiais metais suplanavo didesnes įplaukas iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir jau žino, kur tuos pinigus išleis. Jei manote, kad naujakurių kvartaluose, kas nors pasikeis – galite nusivilti.

Savivaldybės taryba, atsižvelgiant į gautą finansavimą, pritarė padidinti biudžetą ir paskirstyti lėšas. Didžiausia prognozuojamų pajamų dalis – GPM. Tai net 2 mln. 90 tūkst. eurų. Jie bus panaudoti Vilniaus rajono asignavimų valdytojams būtiniausioms išlaidoms apmokėti: švietimo įstaigų reikmėms, komunalinių paslaugų, transporto ir mokinių pavėžėjimo lengvatoms, kelių bei socialinio būsto  remontui.

Padidintas finansavimas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, paslaugoms bei paramai mokiniams – 222,2 tūkst. Eur.

210 tūkst. Eur padidinami asignavimai, skirti kompensacijoms fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie perdavė savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis karo pabėgėliams iš Ukrainos. Ukrainiečių vaikų ugdymui bei pavėžėjimui į mokyklą ir atgal skirta 49,2 tūkst. Šios lėšos bus paskirstytos Savivaldybės mokykloms, kuriuose ugdomi ukrainiečių vaikai.

Savivaldybės bendruomeninei veiklai stiprinti skirta 72,3 tūkst. Eur bei 2,0 tūkst. Eur socialinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti ir 72,1 tūkst. Eur investiciniams projektams.

Kitu klausimu nutarta perskirstyti Vilniaus rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimus, skirtus savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, valstybinėms funkcijoms, Europos Sąjungos dotacijoms bei kitoms valstybės dotacijoms finansuoti.  Didžiausias dėmesys skiriamas švietimui. Lėšos bus skirtos išlaidoms bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimui ir atnaujinimui. Taip pat karo pabėgėlių iš Ukrainos lietuvių kalbai mokyti.

Parengta pagal Vilniaus rajono savivaldybės informacija