Vilniaus rajono gyventojai už verslo liudijimus mokės tiek pat, kiek šiais metais

0
221

Savivaldybės taryba, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajone vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, skatinti gyventojų užimtumą bei padidinti verslu užsiimančių asmenų skaičių, 2020 metams nusprendė nedidinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių. Fiksuotas pajamų mokesčio dydis taikomas vykdomai veiklai neribojant teritorijos liks kaip ir 2018 m. – 684 Eur. Atsižvelgiant į veiklos rūšies mastą, paklausumą, pelningumą ir kt. savybes, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją), mokestis bus diferencijuojamas nuo 90 iki 240 Eur.

Mažiausias fiksuotų pajamų mokestis vienai dienai vykdant veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje sieks 0,25 Eur, didžiausias mokestis vienai dienai neribojant veiklos teritorijos – 1,87 Eur.

Vilniaus rajono savivaldybė, skatindama verslumą rajone, taiko lengvatas bei teikia paramą verslininkams. Siekiant prisidėti prie emigracijos mažinimo ir grįžtamosios emigracijos skatinimo, Tarybos posėdžio metu patvirtintas papildytas Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas, nustatant lengvatą gyventojams, kurie grįžo į Lietuvą prieš 12 mėnesių, skaičiuojant nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos.

 

Vilniaus raj. savivaldybės informacija