Vilniaus rajono savivaldybės administracija didžiuojasi savo pasiekimais švietimo srityje. Ugdymo kokybės dar tik siekiama?

0
222

Valdžia teigia, jog krašto darželiuose mokestis vaiko ugdymui yra 40 proc. mažesnis nei sostinėje. Be to, pabrėžiama, kad savivaldybė biudžeto lėšomis kompensuoja visiems 30 proc. lėšų už vaikų maitinimą.

Platinamoje informacijoje nurodoma, jog Vilniaus rajono savivaldybės muzikos ir meno mokyklų lankymo įkainiai yra vieni mažiausių Lietuvoje – už tai tėvai moka tik 7,24 Eur per mėnesį už pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir 14,48 Eur per mėnesinį už kryptingo ugdymo programas. Palyginimui pateikiamas Vilniaus miestas, kur mėnesinis mokestis yra nuo 21,72 Eur. Vadovybė džiaugiasi, jog propaguojant sportą ir fiziškai aktyvias veiklas, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos lankymas yra nemokamas.

Nors pasiekimai – abejotini, bet vis dėlto…

Milijoninės investicijos į švietimo įstaigų infrastruktūrą, saugios ir modernios mokyklos aplinkos kūrimas

„Aptariant švietimą, svarbu pabrėžti ir reikšmingą investavimą į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūros gerinimo bei modernizavimo darbus. Kiekvienais metais, siekiant sukurti Vilniaus rajono mokiniams ir jų mokytojams geresnės kokybės ugdymosi ir darbo sąlygas, Savivaldybė vykdo visų tipų švietimo įstaigų pastatų išorės renovacijos bei vidaus patalpų modernizavimo darbus. Renovuoti pastatai, atnaujintos erdvės ir įgytos mokymosi priemonės užtikrina geresnes sąlygas ne tik mokytis, bet ir dirbti. Šiuo metu yra renovuota net apie 80 proc. Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Švietimo įstaigų modernizavimui ir statybai 2009 – 2018 m. panaudota 53,4 mln. Eur“, – informuoja administracija.

Kasmet atidaromos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės

Šiuo metu yra 111 grupių. 2015 – 2018 m. įsteigtos 6 naujos darželinukų grupės. Kiekvienais metais nepatekusių vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas mažėja, nors Vilniaus rajone nuolat didėja gyventojų skaičius.

Saugiam vaikų vežiojimo organizavimui kasmet skiriama apie 600 tūkst. Eur lėšų, užtikrinamas 100 proc. mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir atgal. Tai sudaro geresnes sąlygas mokiniams ne tik važiuoti į mokyklas, bet ir vykti į olimpiadas, konkursus…