Vilniaus regione po truputį daugėja bedarbių

0
179

Apskrityje tradiciškai geriausia padėtis Trakų ir Elektrėnų savivaldybėse. Čia nedarbo lygis nesiekia 7 proc.

Užimtumo tarnybos naujausiais duomenimis, sausio 1 d. Lietuvoje iš viso buvo 154,4 tūkst. bedarbių arba 8,9 nuošimčiai nuo darbingo amžiaus žmonių.

Mažiausiai darbingo amžiaus gyventojų registruota bedarbiais Neringoje (5,4 proc.), Kretingoje (5,6 proc), Klaipėdos rajone (5,8 proc.).

Iš didžiausių miestų daugiausiai bedarbių buvo Kaune (8,9 proc.), žemiausias nedarbas  – Šiauliuose (6,3 proc.) Palyginti su praėjusių metų pradžia nedarbo rodikliai Klaipėdoje ir Panevėžyje nepakito, o kituose didžiuosiuose miestuose augo: Kaune – 0,7 proc., Vilniuje – 0,5 proc, Šiauliuose – 0,3 proc.

2018 metų pabaigoje skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio nedarbo teritorijose buvo 10,1 proc. prieš metus jis siekė 11,2 proc.

Blogiausia situacija Lazdijuose, Zarasuose ir Ignalinoje.