Vilniaus šilumos tinklai įsigijo 335 000 MWh dujų šilumos gamyba

0
165

Tai pirmas tiesioginis centralizuotos šilumos tiekėjo sandoris su UAB „Ignitis“. Šio kiekio dujų vilniečių būstams bei vandeniui šildyti iš dalies turėtų užtekti vasario bei kovo mėnesiams. Kitą dalį, poreikiui esant bei reaguojant į esamą lauko temperatūrą, bendrovė įsigis biržoje arba iš to paties tiekėjo, pagal sutartyje numatytą papildomo kiekio įsigijimo galimybę.

„Šiuo metu tarp Europos ir Rusijos tvyro geopolitinė įtampa, todėl rusiškų dujų tiekimas į Europą yra nepastovus. O svyruojant dujų pasiūlai, nuolat kinta ir pati kaina. Įsigydami didesnį dujų kiekį, patiektą importuojant per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą, Vilniaus šilumos tinklai gali minimizuoti rizikas, susijusias su šiais svyravimais“, – aiškina Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Energetikos ministerijai peržiūrėjus esamus teisės aktus, reglamentuojančius energijos gamintojams galiojančią gamtinių dujų įsigijimo tvarką, sausio 8 dieną įsigaliojo galimybė dujas įsigyti skubos tvarka dvišaliais sandoriais taip iš dalies minimizuojant aukštų dujų kainų grėsmę bei tiekimo nutrūkimą.

„Bendrovė kiekvieną dieną perka dujas Get Baltic biržoje vienkartiniais sandoriais, už kuriuos atsiskaito avansu. Kainų stabilizavimo pasirinkimų iki šiol beveik nebuvo. Dar praėjusių metų vasarą stebėdami nuoseklų dujų kainų augimą, norėjome nusipirkti dujų į priekį, tačiau prieš šildymo sezoną neturėjome jokių galimybių greitai sudaryti ilgalaikį dujų sandorį taip fiksuojant kainą į priekį dėl tuo metu buvusio teisinio reguliavimo. Dirbome su ministerija prašydami esamą reguliavimą keisti ir labai gerai, kad pagaliau atsirado teisinė galimybė įsigyti dujas skubos tvarka, tad ja iš karto ir pasinaudojome,“ – sako AB Vilniaus šilumos tinklai generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.

Atsižvelgiant į Nyderlandų gamtinių dujų kainos indekso (toliau – TTF) ir Baltijos šalių ir Suomijos dieninių sandorių rinkos dujų kainų indekso (toliau – BGSI) dinamikos neapibrėžtumą, daugiau nei 220 000 klientų turinti bendrovė neskelbiamų derybų metu iš UAB „Ignitis“ įsigijo tik dalį šilumos gamybai reikalingo poreikio, tuo pat metu užsitikrindama šaltinių diversifikavimą, tiekimo saugumą bei mažindama kainų svyravimo riziką.

Sudarytas gamtinių dujų įsigijimo sandoris taip pat mažina gamtinių dujų kainos augimo riziką vietinėje rinkoje. Pavyzdžiui, dėl ribotos gamtinių dujų pasiūlos ar kitų priežasčių kylant dujų kainoms vietinėje „Get Baltic“ biržoje, Bendrovė galėtų mažinti įsigijimus biržoje bei dujas įsigyti pagal sudarytą sutartį, kurių kaina priklausytų nuo Europos rinkoje vyraujančių dujų kainų (TTF indekso), o ne nuo vietinėje rinkoje vyraujančių dujų kainų.

Įsigytos dujos bus tiekiamos pagal Bendrovei palankų tiekimo grafiką. Numatytas sutartinis gamtinių dujų įsigijimo kiekis siekia apie pusę viso planuojamo Bendrovės gamtinių dujų suvartojimo vasario ir kovo mėnesiais. Atskiru susitarimu įsigyjami kiekiai gali būti padidinti iki sutartyje numatytų limitų ir padengti visą bendrovės poreikį esant palankiai kainai ar sutrikus dujų tiekimui biržoje.

Primenama, kad 2021 m. pirmoje pusėje pasaulyje pradėjo siausti taip vadinama dujų kainų audra – dujų kainos pradėjo kilti gegužės mėnesį ir nenustoja augusios iki šiol. Be to, priešingai nei įprasta vasaros laikotarpiu, praėjusią vasarą  kaina ne krito, o atvirkščiai – kilo. Ypatingas dujų kainų šuolis smogė prieš Kalėdas – ateities sandorių biržoje dujų kaina buvo pašokusi iki rekordinių aukštumų – 180 Eur/MWh, kai tuo tarpu LR Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiama vidutinė gamtinių dujų žaliavos kaina sudarė 17 Eur/MWh per paskutinius 5 metus. Tikimasi, kad ilgalaikiai sandoriai padės Vilniaus šilumos tinklams ir kitiems energijos gamintojams išvengti analogiškų rinkos anomalijų.