Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: „Lietuvos Metrika (1554–1556)“

0
256

Šioje knygoje išspausdinti visi (206) Lietuvos Metrikos knygos Nr. 248 (vadinamosios 34-osios Teismų bylų knygos), saugomos Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, s.v. 248), dokumentai, surašyti rusėnų kalba. Tai valdovo teismo knygos, į kurią įtraukti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 1554–1556 m. vadovauto teismo protokolai bei sprendimai ir kiti su teismo procesu susiję dokumentai, 1597 m. kopija. Į šią knygą taip pat pateko bajorų nekilnojamojo turto mainų, pardavimo, užrašymo ir kitokie sandoriai, pateikti valdovui patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos Metrikos „knygas“, kurios atliko ir notarinę funkciją. Publikacijos įvade išanalizuota rankraštinio folianto struktūra ir teksto paleografija, taip pat teismo knygos sandara, dokumentų chronologija, geografija ir repertuaras, o pabaigoje pateiktos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

„Adaptuojant tekstą, siekiama svarbiausio tikslo – išsaugoti originalo turinį, todėl raštininko klaidingai parašytus žodžius taisome ne publikuojamame tekste, bet nuorodose, kuriose taip pat pateikiame tik skaitant tekstą reikalingas pastabas. „Savų“ dokumentų antraščių irgi nekuriame, spausdiname tik jų originalius pavadinimus. Tačiau skaitytojo patogumui šalia spausdinamo registro pateikiame jo lietuvišką vertimą, kuriame pasitaikiusios raštininko klaidos jau ištaisytos ir jo suformuluotas dokumento turinys patikslintas ir papildytas. Dokumentų originalų neieškota“, – teigia viena iš knygos sudarytojų profesorė dr. Irena Valikonytė.