Vilniečiui nepavyko įrodyti, kad jam neteisingai buvo skaičiuojami mokesčiai už karštą vandenį

0
241

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl taikomo karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio, vartotojo reikalavimams nepritarė. Jei vartotojas jam priklausančiame būste šilumos ir (ar) karšto vandens sistemas nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, jis išlieka šių sistemų tiekiamos energijos vartotoju, kuris taip pat turi pareigą atsiskaityti ir už karšto vandens skaitiklio aptarnavimą.
VKEKK pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2014 m. lapkričio mėn. įsigijo 2 butus, kurie šiuo metu yra sujungti į vieną butą. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, vartotojui pateikdama sąskaitas už suteiktas paslaugas, karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčius skaičiuoja už du skaitiklius. Vartotojas su tuo nesutinka ir prašo įpareigoti karšto vandens tiekėją minėtą mokestį taikyti tik už vieną karšto vandens apskaitos prietaisą.
VKEKK, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir atsižvelgusi į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą, nustatė, kad vartotojo įsigytuose butuose buvo suprojektuoti ir įrengti atskiri karšto vandens skaitikliai, o dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojui priklausantys karšto vandens įrenginiai vėliau buvo demontuoti teisės aktuose numatyta tvarka, nėra. Todėl vartotojui išlieka pareiga mokėti už AB „Vilniaus šilumos tinklai“ suteiktas paslaugas, įskaitant ir karšto vandens skaitiklio aptarnavimo mokestį.