Vilniuje duris atvers gabių vaikų ugdymo centras „Gifted“

0
296

Tai – jau antras tarptautinės Lietuvos ir Izraelio programos centras Lietuvoje – pirmasis prieš metus pradėjo veikti Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Taip įgyvendinama idėja, kad Lietuva būtų gabių vaikų ugdymui skirto tinklo kūrimo ir plėtros lyderė bei centras, o vėliau taptų mentore kitoms Baltijos šalims bei Ukrainai.

„Šiuolaikinės valstybės vis dažniau rengia programas, skirtas motyvuoti talentingus vaikus, ir jų vykdymui skiria dideles investicijas. Po intensyvaus pasiruošimo tokia programa prieš metus startavo ir mūsų šalyje“, – teigia projekto vadovė Lietuvoje Dileta Tindžiulienė.

Gabių vaikų ugdymo programa „Gifted“ yra skirta intelektualiam ir emociniam talentingų vaikų ugdymui. Ji vykdoma pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, kurį sudaro specialios ugdymo programos 3–18 metų vaikams ir profesionali intelekto koeficiento (IQ) testavimo metodika.

Programa vykdoma pagal Izraelio „Ron Vardi“ centro modelį. „Specialiai parengti mokytojai ir dėstytojai paruošė programas gabių vaikų ugdymui. Kartu pristatyta ir profesionali IQ testavimo metodika. Izraelio praktika rodo, kad labai svarbu tiksliai identifikuoti intelekto potencialo dydį, siekiant adaptuoti ugdymo turinį pagal individualius poreikius“, – apie programas ir metodikas pasakoja D. Tindžiulienė.

VDU Švietimo akademijos kanclerė profesorė Lina Kaminskienė pastebi, kad statistikos, kiek Lietuvos mokyklose neatpažįstama gabių vaikų, nėra. Bet švietimo specialistai spėja, kad mokytojų dėmesio sulaukia vos kas antras, turintis išskirtinių gebėjimų. „Mokymosi sunkumų patiriančių vaikų ugdymui yra sukurta sistema, paruošti specialistai, parengtos programos, tačiau gabių vaikų mūsų švietimo sistemoje tarsi nėra. Kiekviena nauja valdžia imasi iniciatyvos kurti gabiems vaikams atpažinti bei ugdyti reikalingą sistemą, bet pradėtos programos pasikeitus politinei situacijai gula į stalčius. Per tiek metų sistemos, kuri būtų skirta gabių vaikų ugdymui, taip ir nepavyko sukurti – yra tik atskiri jos elementai,“ – teigia prof. L. Kaminskienė.

„Gifted“ programos Lietuvoje vadovė Dileta Tindžiulienė akcentuoja, kad į šią programą atėjusiems mokytojams nereikia paisyti ribų. Ieškodami jų gabių vaikų ugdymo centrui Vilniuje, programos vadovai dėmesį kreipė į gretutinius jų gebėjimus, pomėgius. Gabius vaikus „Gifted“ centre šie mokytojai moko kartu su VDU dėstytojais, kuriems taip pat įdomu perduoti savo patirtį jauniesiems talentams.

„Gabūs vaikai negali būti švietimo sistemos užribyje. Jų atpažinimas ir ugdymas nėra vien tėvų rūpestis. Kiekvienoje mokykloje gali ir turi būti mokytojas, gebantis pamatyti šiuos vaikus ir pasirūpinti, kad jų gabumams būtų atviri visi keliai“, – teigė D. Tindžiulienė. Todėl gabių vaikų ugdymo programa „Gifted“ siekia ne tik atrasti talentingus vaikus ir ugdyti jų gebėjimus, bet ir rūpinasi, kad Lietuvos gabieji ir juos pažinimo keliais lydintys suaugusieji kuo lengviau susitiktų.