Vilnius planuoja Laisvės vado perlaidojimo iškilmes

0
302

Su tautos pasipriešinimo vadu Adolfu Ramanausku – Vanagu visuomenė galės atsisveikinti dvi dienas. Spalio 5-ąją Šv. Jonų bažnyčioje nuo 10-tos iki 20-tos valandos, taip pat spalio 6-ąją iki vidurdienio. Vėliau palaikai bus pernešti į Arkikatedrą baziliką, kur po Šv. mišių procesija A. Ramanauską – Vanagą išlydės į Antakalnio kapines.

Ekspertai patvirtino, jog partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui buvo įvykdyta teismo paskirta bausmė – sušaudymas. Tačiau nurodoma, kad šūvio greičiausiai būta netikslaus, todėl nepatvirtinama, kad pasipriešinimo vadas buvo nušautas. Žmogžudys jam pataikė į skruostą. Ekspertai taip pat konstatavo, kad A. Ramanauskas – Vanagas kelios savaitės iki mirties buvo žiauriai sumuštas, kankintas, o kai kurie sužalojimai buvo itin sunkūs.

Neatmetama, jog iškiliausias praėjusio šimtmečio lietuvis galėjo būti palaidotas dar gyvas.