Vis dar kalbama apie kai kurių sostinės darželių galimą užterštumą itin pavojingu sveikatai asbestu. Aiškėja, jog neseniai pristatyti higienos normų ir kiti pažeidimai gali būti tik žiedeliai

0
172

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas surengė tarpinstitucinį  pasitarimą dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo. Pažeidimų buvo rasta beveik visuose sostinės darželiuose per patikrinimą nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. iki 2018 m. spalio 18 d.

Be jau fiksuotų, didelį ažiotažą visuomenėje sukėlusių, rudeninio patikrinimo rezultatų aptarimo daug dėmesio skirta ir kitai opiai problemai. NVSC Vilniaus departamento atstovė supažindino dalyvius su ikimokyklinių įstaigų taršos asbestu problemos mastu ir paragino Vilniaus miesto savivaldybę parengti asbesto šalinimo iš ugdymo įstaigų planą. Taip pat pažadėjo pateikti rekomendacijas, kurios padėtų sumažinti vaikų darželių patalpų oro užterštumą asbestu (svarbiausios iš jų: visų asbesto šaltinių inventorizacija, saugus asbesto pašalinimas ir profesionalus vėdinimo kanalų išvalymas).