Vis daugiau vaikų lanko būrelius

0
395

Sostinei 2022 metais papildomai skyrus vieną milijoną eurų neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ), atsirado galimybė ne tik padidinti jo krepšelį nuo 15 iki 20 eurų per mėnesį, bet ir skirti jį didesniam vaikų būriui. Prieš dvejus metus NVŠ krepšeliu sostinėje naudojosi apie 20 tūkstančių mokinių, o praėjusiais metais šis skaičius padidėjo iki 22 tūkstančių. Šiais metais šis skaičius tvirtai laikosi ties 24 tūkstančių riba. Jau aišku, kad nuo ateinančių mokslo metų NVŠ krepšelį gaus ne mažiau kaip 25 tūkstančiai Vilniaus mokinių. Beje, Vilniuje šiuo metu gyvena per 1 400 mokyklinio amžiaus ukrainiečių vaikų, kurie taip pat gali naudotis NVŠ krepšeliu.

Gera žinia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvams – pagal atnaujintą NVŠ lėšų skyrimo tvarką nuo rudens naudotis dvigubu krepšeliu galės ne tik didelių ir labai didelių, bet ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Be to, vykdydama Romų integracijos į visuomenę programą, Vilniaus miesto savivaldybė dvigubina NVŠ krepšelį romų tautybės vaikams.

Ankstesniais metais dėl pandemijos mokiniai į NVŠ veiklą buvo įsitraukę mažiau, ši veikla buvo nepakankamai finansuojama, trukdė didelė administracinė našta. 2021–2022 mokslo metais neformalusis vaikų švietimas vyko nuotoliniu ir kontaktiniu būdu nenutrūkstamai, todėl vaikai galėjo laisvai rinktis ir užsiimti jiems patinkančiomis popamokinėmis veiklomis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus organizuota neformaliojo vaikų švietimo teikėjų apklausa parodė, kad Vilniaus mieste daugiausia krepšeliu naudojasi vaikai, lankantys sporto būrelius.

Pastebėta, kad krepšeliu berniukai naudojasi dukart daugiau negu mergaitės (67 proc. berniukų ir 33 proc. mergaičių). Deja, didesnė dalis būrelių yra labiau patrauklesnė berniukams negu mergaitėms.

Vis mažiau popamokine veika užsiima vyresni mokiniai . Siekdama įtraukti daugiau vyresnių klasių moksleivių, Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija nustatė pirmumo tvarką skiriant lėšas į 9–12 klasių moksleivius orientuotoms nacionalinio lygmens NVŠ programoms.

Dažniausia NVŠ teikėjai skiria krepšelius visiems norintiems mokiniams, tačiau kai kuriais atvejais krepšelis skiriamas pirmumo tvarka ar atsižvelgiant į tam tikrus socialinius veiksnius.

Mažesnes galimybes lankyti būrelius arčiau namų turi Rasų, Panerių, Vilkpėdės vaikai, didesnė dalis būrelių veikia Naujamiesčio, Antakalnio, Lazdynų rajonuose. Tai gali būti susiję su patalpų trūkumu ar mokyklinio amžiaus vaikų skaičiumi konkrečiame rajone.

Nors NFŠ finansavimas didėja, vaikų lankomumo rodikliai auga, administracinė našta skiriant krepšelį išlieka nesumažėjusi. Tai viena didžiausių kliūčių, norint tenkinti poreikius. Šiuo metu su kiekvienu iš vaikų tėvų turi būti pasirašoma sutartis, kuri siunčiama Savivaldybės darbuotojams, o pastarieji kiekvieną sutartį įkelia į e. mokyklos sistemą. Procesas sudėtingas ir ilgas, dažnai švietimo teikėjai turi kelis šimtus sutarčių, kurioms tvarkyti gaištama labai daug laiko. Išeitis galėtų būti elektroninė vaiko sutarties forma, pildoma internetu.

NVŠ krepšelio reikia ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, nes į juos orientuotų būrelių kainos yra tokios pat kaip ir vyresnių vaikų būrelių, o visa finansinė našta gula tik ant tėvų pečių.

Vilniaus m. savivaldybės informacija