Įsibėgėja Lietuvos pasiruošimas priimti Vokietijos brigadą

0
156

„Gruodžio mėnesį bus parengtas Vokietijos brigados priėmimo Lietuvoje įgyvendinimo planas, kuris apims civilinę ir karinę infrastruktūrą. Todėl siekiant įgyvendinti šį planą, labai svarbu sutelkti visų valstybės institucijų bendras pastangas, įskaitant ir savivaldybes bei privatų sektorių“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Ateinančių metų antrajame pusmetyje bus pasirašyta tarpvalstybinė sutartis, kuri bus teikiama ratifikuoti Seimui. Sutartyje bus reglamentuojamas teisinis karių, šeimos narių statusas, numatomas medicinos paslaugų teikimo, vokiškų švietimo įstaigų įkūrimo, įdarbinimo ir kitos paslaugos.

Į Lietuvą atvyksianti Vokietijos kovinė brigada bus puikiai aprūpinta, gerai ginkluota, pasiruošusi kovoti nuo pirmos buvimo Lietuvoje dienos. Brigados kariai į Lietuvą atvyks palaipsniui – jau nuo 2024 metų Lietuva priims pirmuosius karius, o iki 2027-ųjų planuojama priimti visą Vokietijos brigadą. Pagrindinės vokiečių karių dislokavimo vietos planuojamos Vilniuje ir Kaune, tačiau tam tikri logistiniai elementai planuojami ir kitose Lietuvos vietose.

Anot ministro, vienas iš svarbiausių Vokietijos brigados priėmimo uždavinių – tinkamai parengti civilinę infrastruktūrą, įtraukiant ir visas būtinas paslaugas kartu su kariais atvykstančioms šeimoms. Taip pat sustiprinti susisiekimo paslaugas – keliai, traukiniai, lėktuvai bus svarbūs ne tik Lietuvoje dislokuotiems Vokietijos kariams, bet ir Lietuvos verslui bei visiems, gyvenantiems Lietuvoje.

KAM informacija