Vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus asmenų skaičius nuo 2 371-o 2013-ais m. išaugo iki 4 005-ių 2018-aisiais

0
161

2018 metais Vilniaus rajono savivaldybė parėmė 34 verslo ir ūkio subjektus. Paramos formos kiekvienais metais pildomos, siekiant padėti smulkiam ir vidutiniam verslui plėsti savo veiklą Vilniaus rajone. Praėjusiame Tarybos posėdyje patvirtinti Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondo pakeitimai, kurie nuo šiol reglamentuoja smulkiojo verslo subjektų, vykdančių tautinio paveldo, Vilniaus rajono tradicinių amatų plėtrą. Nauji pakeitimai taip pat numato, kad pareiškėjas, kuris kreipėsi į SVV rėmimo fondą tris kartus arba per trejus metus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus) ir gavo maksimalią Fondo paramą 3000 Eur, vėl gali kreiptis paramos po trejų metų.

Didėja gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. sausio 4 d. duomenimis, 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą (2017 m. buvo 4 vieta, 2016 m. buvo 5 vieta, 2015 m. – 6 vieta), pagal gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičių ir 1 vietą tarp rajonų savivaldybių pagal gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičių bei mokėtiną sumą.